Žluťásek
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Ladislav Fikar
Pod čarou

Nakl. údaje: Praha : BB/art, 2005
ISBN 80-7341-692-1 (váz.)

Ladislav Fikar patří dle mého k názoru k velmi zajímavým autorům, jejichž poetická tvorba není sice rozsáhlá, o to více je však soustředěná a vnitřně souvislá. Zaujal mne především svým cyklem Kámen na hrob, plným zvukomalebně variujících metafor zvláštního přízvuku, neseným obrazy, jež svou originalitou doslova rozeznívají srdce. Byl jsem tedy zvědav, zda i tento soubor autorových juvenilií a textů z pozůstalosti přinese stejné chvějivé ustrnutí nad básníkovými slovy. Nezklamal mne – již v raných textech zaznívají příznačné metafory, které jste nikde jinde nemohli zaslechnout a nikde jinde ani neuslyšíte – neopakovatelné charakteristikon jeho poezie. Texty pozdní přinášejí pak zvláštní, jemný a tklivý pohled okamžiků přibližujících se znova skrze strž času zasutou již bezpočtem vzpomínek.
K pravé poezii si musíme hledat cestu, básnické bytí na Zemi není záležitostí každodenní shonu světa, nýbrž chvil, kdy nahlížíme přítomný okamžik jako zázrak a naše srdce najednou nepotřebuje ničeho více. Jedním z dobrých průvodců na této pouti Vám může být i titul výše zmíněný…
Pro ilustraci malá ukázka:

ZPOVĚĎ

Z pestíku drsných hor krvácí můj rým
a smutní motýli veršů
v bledých barvách teskní bídou země
Zelený lišejník chalup
se odráží v plachtoví mých modrých zřítelnic
jak šáteček milenčin
v přístavu u moře
Nejhořcí slova hrud
krystalují na dně mé tesknoty
když v prstech šera
hnětu chléb trpké lásky
a hladím tebe
vějíři strání a modravých kopců
když zpovědnice večerů
zrazuje hvězdám
natrpklost země a mateřídoušky
Proto tě miluji
krajino chudá s kopci a průrvami
rzivá paleto hořkých hlin
že smutek tvůj zpívá v kytaře potoků
v šípkových keřích na stráni
v topolech u cest
i v bílém Orionu nad tvou šíjí


Autor recenze: Žluťásek