Pro hledání na stránce stiskněte Ctrl+F

Stanislav Vašina


Recenze převzaté ze stránek Stanislava Vašiny, kde můžete najít mnoho zajímavých věcí z autorovy vlastní tvorby.

od dalších autorůTitulní strana HINT

John Perkins
Svět proměn : šamanské techniky směřující ke globální a personální transformaci [Shape shifting]

Nakl. údaje: Praha : Volvox Globator, 1999
ISBN 80-7207-216-1 (váz.)

"Předpokládáte, že se my zde v New Yorku můžeme vrátit ke způsobu života našich předků, žít jako Ačuarové?" bývá častá otázka na Johna Perkinse. Obvyklá jeho odpověď je, že to není reálné, avšak že se můžeme vrátit k více udržitelným životním stylům, takovým, které více zdůrazňují extázi než materialismus. Můžeme se vrátit k principům, na kterých jsou založené šamanské kultury. Můžeme využít tezi věřících měnitelů forem, koncept, který praví, že se věci dějí z nám nepochopitelných důvodů, avšak můžeme je akceptovat, neboť se tak děje pro větší dobro; že není žádná evoluční pyramida; že jsme opravdu neoddělitelní od "ostatního"; že sen ve všech svých aspektech, jak vědomých, tak mimo vědomí, je naše přímé spojení s mocí, která je vyšší než my sami a že štěstí se netýká produkce a konzumace, ale je čistě záležitostí našeho pocitu jednoty, pospolitosti, prožití euforie z čistého bytí.

Technika změny snu podle tibetských šamanů. John Perkins získal tento návod od Marianny Bellazi:
Úvodní poučka: Když chceš něco změnit, tak se tím staň. Nestačí ale něčím se stávat, musíš tím být. Jaksi naplno.
Za prvé si vyber sen. Něco o čem sníš už dlouho a moc a moc. Ten sen může být kupříkladu někdo něco, kým čím se chceš stát nebo něco, co chceš zažít.
Za druhé si se zavřenýma očima představ černé místo. Jakési prázdno. Takové to, co máš v hlavě v noci, když se ti nic nezdá. Ani nemusíš moc dlouho čekat a v tý tmě se objeví stříbrné světélko. Prostě hvězdička. Pak už hvězda. Zašli svůj sen k této hvězdě. Mrkni se na to, jak ten sen hvězda pohlcuje.
Za třetí dostaň hvězdu, samosebou s tím snem, do svého čela a dovol jí projít svým třetím okem dovnitř hlavy.
Za čtvrté si představ v duchu vnitřek své hlavy jako křišťálovou nebo zrcadlovou kouli. Sen a hvězda se teď odrážejí a zvětšují v tom skvostném místě.
Za páté pozoruj, jak sen a hvězda třikrát explodujou. Pokaždé místo aby byly zničeny, jim je dodávána šťáva, jsou výraznější. Vlezou dokonale do tvé mysli.
Za šesté nech hvězdu a sen klesat do svého srdce. Představ si jej, své srdce, jako místo lemované křišťály, kde se sen a hvězda zvětšujou.
Za sedmé pozoruj, jak sen a hvězda třikrát explodujou. S každou explozí se znovu utvrď ve svém úmyslu zhmotnit ten sen. Probudit ho k životu. Vnímej sílu ve svém srdci a splynutí, které se odehrává mezi tvým srdcem, snem a hvězdou.
Za osmé je nech stoupat, hvězdu a sen, vzhůru hlavou skrze třetí oko do temnoty.
Je jednou jasné, že když to všecko provedeš dobře, tak to nemůže nezafungovat a sen se splní.

Autor recenze: Stanislav Vašina