Tomáš V. Odaha
Recenze převzaté ze stránek www.odaha.com , kde můžete najít mnoho dalších zasvěcených recenzí nejen knih, ale i divadla, filmu apod. (včetně autorovy vlastní tvorby).
od dalších autorů

Titulní strana HINT

George Orwell
Nadechnout se [Coming Up for Air]

Nakl. údaje: V Praze : Pro edici Světová literatura Lidových novin vydalo nakl. Euromedia Group, 2005
ISBN 80-86938-25-5 (váz.)

Přiznám se, že oproti většinovému proudu čtenářů neadoruji Orwellovu nejslavnější dvojici děl, alegorii Farma zvířat z roku 1945 a utopii 1984 z roku 1949, a naopak George Orwella oceňuji pro jeho předválečnou prózu, jež narozdíl od výše zmíněných románů, které jej celosvětově proslavily, ba právě jejich prostřednictvím se stal nesmrtelným, vychází co do tématu z vlastních prožitků a zkušeností.
Román Nadechnout se Orwell napsal v roce 1939, tedy dá se říci v předvečer začátku Druhé světové války, nicméně co do tématiky a obsahu principiálně vystihl podstatu celé tzv. tržní ekonomiky tak, že postava George Bowlinga, který prožívá svou krizi středního věku, na krku má hypotéku na ošuntělý dvojdomek v předválečné variaci dnešního satelitního městečka i se všemi jeho současnými neduhy a jeho život je svázán žárlivou semetrickou manželkou Hildou, potažmo dvěma dětmi, ke kterým má v nejlepším případě mírně lhostejný vztah, jako by velmi věrně vypadl z oka nejednoho součastníka, jen snad s tím rozdílem, že je prožívá hned o jednu dekádu dříve.
Bowling v retropektivně svého mládí tvrdí, že jeho štěstí skončilo okolo jeho šestnáctého roku, kdy vyměnil kdysi svůj nejústřednější zájem o rybaření za hon za svými ženskými vrstevnicemi tak, že měl-li nadále Bowlingův život smysl, pak jedině jak věřil v dosud zapomenutém rybníce v jeho rodném městečku, kde se prohánějí metroví kapři.
A protože se mu podařilo před manželkou utajit něco kolem dvanácti liber, které původně zvažoval utratit za lehké ženštiny, rozhodne se, že se vydá na týdenní výlet do rodného městečka, pro manželku přirozeně na služební cestu, a tyto kapry vyloví. Nicméně kdysi dvoutisícové městečko se za posledních pětadvacet let rozrostlo na desetinásobek a frustrovaný Bowling první čtyři dny pouze chodí z výčepu do výčepu, vzpomíná nejen na časy svého mládí ale i na někdejší kvalitu rozlévaných destilátů tak, že k někdejšímu zámku, v jehož areálu se onen zapomenutý rybník nacházel, dorazí až den pátý. Nicméně opět budova zámku byla proměněna v psychiatrickou léčebnu, zbylé pozemky rozprodány sdružení, jež usiluje o jakousi alternativu dnešního ekologického bydlení tak, že asi ani příliš nepřekvapí, že někdejší rybník s metrovými kapry byl vysušen a proměněn ve smetiště.
Krach Bowlingovy cesty za svobodou, či alespoň nadechnutím se, je dokonán po jeho návratu, kdy žárlivá Hilda neváhala a do hotelu na opačném konci Anglie, kde se měl zdržovat, napsala dopis, který potvrdil její původní domněnku, že manžel není na služební cestě ale u nějaké lehké děvy.

Tomáš V. Odaha - www.odaha.com