Tomáš V. Odaha
Recenze převzaté ze stránek www.odaha.com , kde můžete najít mnoho dalších zasvěcených recenzí nejen knih, ale i divadla, filmu apod. (včetně autorovy vlastní tvorby).
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Peter Jaroš
Tisíciletá včela [Tisícročná včela]

Nakl. údaje: Praha : Československý spisovatel, 1986
ISBN

V kontextu slovenské literatury je románu Petera Jaroše Tisícileté včela přikládán význam jednoho z nejvýznačnějších literárních slovenských děl 20. století, nicméně již jen v porovnání s literaturou českou působí tato rodinná sága rodu Pichandů, na jejímž pozadí je vykládán vývoj hospodářsko-politický vývoj Slovenska a Uher od roku 1891 do roku 1918, až neskutečně povrchním dojmem tak, že od naprosté banality jej dělí jen několik ojedinělých náznaků realismu s popisem soudobých reálií.
Nicméně je až pozoruhodné jakou atmosféru se z toho námětu podařilo vykřesat Juraji Jakubiskovi ve stejnojmenném filmu z roku 1983, kdy byť se i Jakubisko vzhledem k době vzniku filmu nevyhnul mnoha kompromisům, povýšil Jarošův čistě popisný styl do poetického nadhledu, ba vyhnul se i mnoha Jarošovým eskapádám v podobě nevěrohodně navozeném popisu obyvatel, s absencí psychologie postav, ale i s banálním vypravěčským stylem často na úrovni slohové práce.

Tomáš V. Odaha - www.odaha.com