Tomáš V. Odaha
Recenze převzaté ze stránek www.odaha.com , kde můžete najít mnoho dalších zasvěcených recenzí nejen knih, ale i divadla, filmu apod. (včetně autorovy vlastní tvorby).
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Hermann Hesse
Demian : příběh mládí Emila Sinclaira [Demian]

Nakl. údaje: Praha : Argo, 2008
ISBN 978-80-7203-979-1 (váz.)

Je otázkou do literární pranice nakolik je Hermann Hesse jako originální autor, ba nositel Nobelovy cenu za rok 1946, přeceňován. - Jeho ústřední romány Demian (1919), Siddhártha (1922), Stepní vlk (1927) a Hra skleněných perel (1943) lze uvodit vlivem mystiky, buddhismu, psychoanalýzy v podání Sigmunda Freuda a Carla Gustava Junga, potažmo filozofie Friedricha Nietzcheho.
Román Demian sice našel a dodnes nachází své čtenáře zejména u mladší generace čtenářů, nicméně jej Hermann Hesse napsal v roce 1917 již jako čtyřicetiletý ve svém těžkém životním období, kdy mu zemřel otec, jeho žena byla internována v psychiatrické klinice a v Evropě zuřily hrůzy I. světové války. Tak či onak pod první vydání se Hesse podepsal pod jménem hlavního hrdiny Demiana jako Emil Sinclair, nicméně v dalších vydáních, jež vzhledem k velmi žhavé látce krátce následovaly, již používá své skutečné jméno.
Pochopení myšlenkového pozadí románu, pro současného čtenáře již jen velmi postižitelné, je nutné si uvědomit dobový kontext, kdy Německo bylo potupně poraženo a s koncem války tak celá společnost ztratila nacionalistické ideály, jež byly udržovány již od druhé poloviny 19. století, s následnou deziluzí ale i ztrátou předválečných čistě lidských hodnot, když Hesse přichází s řešením, jež se odvíjí od kombinace Nietzcheho filozofie a Kaina, jehož symbol je posunut z tradičního biblického výkladu vraha a vyvrhele k člověku, jež svou osobností převyšuje své okolí tak, že z něj má strach a straní se jej; dále s přesahem ke křesťanské mystice a gnosticismu.
Dualita světa je ztvárněna dlouholetým bojem Emila Sinclaira, jež na jedné straně usiluje o lásku potažmo zavděčení se svým rodičům, na straně druhé jej nenechává na pokoji jeho „Kainovo znamení“, jež jej prostřednictvím svého duchovního dvojčete Deamiana předurčuje k vyšším cílům tak, že své štěstí nalezne až symbióze se sexuálním podtextem a přímým vlivem psychoanalytického Freudova učení se strachem z incestu, se třemi vrcholy Sinclair, Demian a Demianova matka Eva.

Tomáš V. Odaha - www.odaha.com