Tomáš V. Odaha
Recenze převzaté ze stránek www.odaha.com , kde můžete najít mnoho dalších zasvěcených recenzí nejen knih, ale i divadla, filmu apod. (včetně autorovy vlastní tvorby).
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Margaret Eleanor Atwood
Z hlubin [Surfacing]

Nakl. údaje: Praha : Pro edici Světová literatura Lidových novin vydalo nakl. Euromedia Group, 2006
ISBN 80-86938-54-9 (váz.)

Neoficiálně nejlepší kanadská spisovatelka, Margaret Atwoodová, též velmi žhavá kandidátka na ocenění Nobelovou cenou za rok 2003, si vydobyla svůj mezinárodní věhlas nejen jako literární autorka, ale též se angažuje i jako politická a feministická aktivistka. A právě jako průsečík mezi poezií, prózou a feministicko genderově laděnou kritikou s politicko-ekonomickým podtextem v pozadí, lze přirovnat rané a současně jedno z nejlepších Atwoodové děl, Z hlubin.
Atwoodová v románu Z hlubin nezapře svůj původ literární kritičky, ve kterém je stylistika a literární čistota nadřazena nad vypravěčskou, potažmo myšlenkovou podstatu díla tak, že se Z hlubin minimálně vymyká zažité literární koncepci. Ba, de facto obsence širšího rozkreslení psychologie hlavních postav, sledování čistě emociální roviny očima vypravěčky, jež bez náznaku, snad více mužského než ženského, sklonu k psychoanalýze, hledá svou podstatu, ženskost, vztah ke světu i k sama sobě v kritice svých tří přátel, kterým vyčítá povrchnost, neschopnost hlubších prožitků, ale též hloupost, absenci citové stránky osobnosti, materialismus ale i hledání chyb v těch druhých. Ve skutečnosti však těmito poruchami osobnosti trpí právě vypravěčka, jež se opět bez širší racionální podstaty vydala nalézt svůj odcizený vztah k otci, čemuž přikládá význam návratu k vlastním kořenům, potažmo pochopení a uzdravení sama sebe.
Avšak týden strávený uprostřed kanadských jezer ve srubu bez jakýchkoliv výdobytků civilizace ji donutí nevědomky projít hlubokou vnitřní katarzí, s rozchodem se svým dlouholetým přítelem, svým způsobem jediným člověkem, ke kterému byla schopna alespoň částečně přilnout v náznaku vzájemné blízkosti, ba hledá sama sebe pátráním po stopách svého otce. Konečným zlomem je přes deklarované a mnohokrát utvrzované odcizení, či spíše nenávist, zpráva o nalezení několik měsíců mrtvého otcova těla, jež bylo vyloveno z jezera. Vypravěčka bere tuto zprávy jako falešný úskok svých přátel, těsně před plánovaným odjezdem uteče a rozhodne se vyrovnat svůj dluh k přírodě, odloží své šaty a stane se divokým zvířetem.

Tomáš V. Odaha - www.odaha.com