Tomáš V. Odaha
Recenze převzaté ze stránek www.odaha.com , kde můžete najít mnoho dalších zasvěcených recenzí nejen knih, ale i divadla, filmu apod. (včetně autorovy vlastní tvorby).
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Fedor Michajlovič Dostojevskij
Neobyčejné příběhy - Polzunkov [Ползунков]

Nakl. údaje: Praha : Levné knihy KMa, 2005
ISBN 80-7309-294-8 (brož.)

Námět vědomí si své společenské neoblíbenosti až trapnosti, se kterou se hlavní hrdina snaží nezůstat sám, Dostojevskij zpracovává opakovaně napříč celým svým dílem tak, že ač je toto téma nejvýraznější u rané povídky Polzunkov (1847) respektive v jeho přelomovém díle Zápisky z podzemí (1864), či pozdním Snu směšného člověka (1877), lze tuto tématiku v širším kontextu hledání sebe sama a svého společenské zařazení potažmo ocenění, označit v Dostojevského díle jako ústřední.
Romanticky laděná povídka Polzunkov je však oproti obvyklé ich formě, jež v u Dostojevského dominuje, velmi kontrastní ve svém výsměchu druhé osoby, kterou snad ve svém hledání později velmi výborně zvládnuté psychologické metody nazývá šaškem, který svou směšnost umocňuje právě tím, že se cizího posměchu obává. V tomto bodě Dostojevského psychologická analýza ztroskotá na konstatování, že tento typ lidí si nezaslouží litovat, kdy ač jej otevřený posměch zraňuje do hloubi srdce, činí tak rád s jistým sadomasochistickým zadostiučiněním.
V další fázi je již rozvíjen je Polzunkovo úsměvné vyprávění, jak byl napálen přislíbením sňatku s dcerou svého představeného v úřadě, který měl však pouze za účel, umlčet Polzunkova poté co odhalil představeného zpronevěru, nicméně literární postavu Polzunkova lze jako archetyp brát jako přímého předchůdce knížete Myškina v Idiotovi (1868).

Tomáš V. Odaha - www.odaha.com