Tomáš V. Odaha
Recenze převzaté ze stránek www.odaha.com , kde můžete najít mnoho dalších zasvěcených recenzí nejen knih, ale i divadla, filmu apod. (včetně autorovy vlastní tvorby).
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Fedor Michajlovič Dostojevskij
Neobyčejné příběhy - Bobek

Nakl. údaje: Praha : Levné knihy KMa, 2005
ISBN 80-7309-294-8 (brož.)

Jedním z oněch dílek, jež se až k prahu našeho století uchovaly jen díky věhlasu svých věhlasnějších literárních příbuzných tak, aby bylo učiněno zadost i těm z nejneukojenějších a nejrozvášněnějších čtenářů, v tomto případě v parafrázi na Emila Fillu, čtenáře Dostojevského, je povídka z roku 1873, tedy z raného období vlastního časopisu Deník spisovatele, v kontextu Dostojevského takřka hlubinné psychologie, s velmi neobvyklým názvem Bobek.
Tato povídka svého vášnivého čtenáře nezaujme ani tak literárními kvalitami, naopak ji lze položit jako slabší kus z oné humoristicky laděné části Dostojevského tvorby, ba dokonce více než k Dostojevskému má blíže k lehkovážné francouzské próze, nicméně postavu zneuznaného spisovatele, jež je po odmítnutí svého románu a několika fejetonů, nucen svůj chléb vezdejší dobývat psaním bezduchých reklamních textů à la „Pozor! Primissima zlatový čaj z vlastních plantáží“ potažmo šestice dílek typu Umění líbiti se dámám, lze položit jako sebeironický předobraz samotného autora v rané fázi svého literárně činného období.
Káď hořkosti našeho hrdiny definitivně přeteče poté, co je v novinách zrecenzována jeho portrétovaná podobizna úslovím „Jděte se podívat na tu bolestnou a bezmála šílenou tvář.“ tak, že hledajíc rozptýlení se zúčastní hned patnácti pohřbů za sebou, aby poté nezpozorován vyslechl i hovor několika nedávno pohřbených umrlců, jež i s vědomím vlastní smrti záhy navázali na onu společenskou hru, jež je často připodobňována ke klovacímu řádu tvora zvaného kur domácí.

Tomáš V. Odaha - www.odaha.com