Tomáš V. Odaha
Recenze převzaté ze stránek www.odaha.com , kde můžete najít mnoho dalších zasvěcených recenzí nejen knih, ale i divadla, filmu apod. (včetně autorovy vlastní tvorby).
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Ernest Hemingway
Stařec a moře [The Old Man and the Sea]

Nakl. údaje: Praha : SNKLHU, 1961
ISBN

Stařec a moře sice významným dílem přispělo k tomu, aby se Ernest Hemingway stal nesmrtelným, potažmo v roce 1954 získal Nobelovu cenu, avšak současně se toto Hemingwayovo poslední napsané a za jeho života vydané dílo, novela Stařec a moře, stala v mnoha spekulacích i příčinou Hemingwayovy smrti - kdy se Hemingway v několikaleté tvůrčí krizi, kdy se nemohl vyrovnat se svým životním dílem, a v ruku v ruce s celoživotními depresemi, v roce 1961 zastřelil.
Ernest Hemingway má sice v americké literatuře zcela výsadní postavení, nicméně jeho dílo se vyznačuje značným vlivem evropského myšlení tak, že do jisté míry se americké mentalitě nejen vymyká, ba, vzhledem ke své podpoře ať již levicově laděných Republikánů ve Španělské občanské válce, tak svými náměty s oslavou hrdinů ze dna společnosti, je pro mnoho republikánsky laděných Američanů autorem přinejmenším problematickým tak, že jeho příslušnost k Ztracené generaci, kam bývají krom Hemingwaye literárními teoretiky též zařazováni Francis Scott Fitzgerald, William Faulkner, Thomas Stearns Eliot a Ezra Pound, má více podtónin, než ono osobní prozření vlivem hrůz I. světové války.
Kvality Starce a moře se sice prvoplánově odvíjí od velmi dobře vystavěného příběhu starého rybáře Santiaga, který již 84 dnů nechytil jedinou rybu, avšak dne 85. se na jeho návnadu chytí obrovitý pět a půl metrů dlouhý mečounovitý marlin, se kterým bojuje dva dny a dvě noci, aby poté rybu, se kterou Santiaga během urputného boje naváže osobní vztah na bázi úcty i pokory, v noci zcela sežrali žraloci tak, že vyčerpaný Santiago do přístavu dovleče jen ohlodanou kostru, byť rozměrů, které v ostatních rybářích vzbuzují úctu. Nicméně odvineme-li se od příběhu samotného, nemůžeme si nepovšimnou skutečného Hemingwayova sdělení, kterým není ono hrdinství rybáře Santiaga, ale Santiágův vztah k životu i jeho postoj sám k sobě tak, že i bez snadno vypozorovatelného vlivu Hemingwayových autobiografických prožitků, lze Santiága položit jako autorovo alter ego, potažmo Starce a moře položit jako idealistickou deklaraci jedné ztracené generace.

Tomáš V. Odaha - www.odaha.com