Miloš Němec
Recenze převzaté ze stránek www.milosnemec.cz, kde můžete najít nejen krátké recenze knih, ale i něco o hudbě, případně cestování a turistice nebo o vědě a technice.
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Allan & Barbara Pease
Proč muži neposlouchají a ženy neumí číst v mapách [Why men don’t listen and women can’t read maps]

Nakl. údaje: V Brně : Jiří Alman, 2000
ISBN 80-86135-15-2 (brož.)

Kniha, kterou Allan Pease napsal se svojí ženou Barbarou Pease, s humorem a nadhledem pojednává o rozdílech v myšlení žen a mužů. Proč muži nemohou dělat více věcí současně? Proč mají ženy potíže s parkováním a orientací v mapách? Proč žena téměř vždy pozná, když muž lže? Proč ženy tolik mluví o svých problémech? Proč muži tak málo mluví a nechtějí žádné rady? Proč chtějí ženy lásku a muži sex? Na tyto a celou řadu dalších podobných otázek se snaží Allan a Barbara Peaseovi nalézt odpovědi s pomocí nejnovějších poznatků z výzkumu mozku, evoluční biologie, psychologie a sociologie. Neustálým opakováním základních poznatků autoři vysvětlují, proč se muži a ženy v podobných situacích chovají leckdy zcela odlišně. Kniha je psána čtivým a nenáročným způsobem, i když z mého mužského pohledu je zbytečně upovídaná a řídká - předkládané poznatky by se daly shrnout do relativně krátkého článku.

Autor recenze: Miloš Němec - www.milosnemec.cz