Miloš Němec
Recenze převzaté ze stránek www.milosnemec.cz, kde můžete najít nejen krátké recenze knih, ale i něco o hudbě, případně cestování a turistice nebo o vědě a technice.
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Ladislav Pecháček
Osvobozené kino Mír

Nakl. údaje: Praha : Knižní klub, 2002
ISBN 80-242-0846-6 (váz.)

Ladislav Pecháček se v románu Osvobozené kino Mír vrací do padesátých let minulého století a vypráví groteskní historii rodiny krejčího Aloise Otčenáška. Jednotlivé významné rodinné události jsou podávány jakoby ve formě obrazů, které maluje Otčenáškův mladší syn - naivní malíř. Na pozadí života zdánlivě bezvýznamné rodiny vzpomíná Ladislav Pecháček na celou řadu zlomových historických událostí - od obtížných padesátých let, až po první svobodné volby po Sametové revoluci. Vše je psáno s velkou nadsázkou. Nemohu se ubránit dojmu, že román je zbytečně rozsáhlý - kdyby jej autor zkrátil na polovinu, celkové vyznění by bylo stejné.

Autor recenze: Miloš Němec - www.milosnemec.cz