Miloš Němec
Recenze převzaté ze stránek www.milosnemec.cz, kde můžete najít nejen krátké recenze knih, ale i něco o hudbě, případně cestování a turistice nebo o vědě a technice.
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jiří Stránský
Štěstí

Nakl. údaje: Havlíčkův Brod : Hejkal, 1998
ISBN 80-86026-04-3 (váz.)

Sbírka povídek odehrávajících se v lágrech a kriminálech padesátých let. Příběhy mužů, nepohodlných tehdejší komunistické moci, odsouzených k mnohaletých trestům. Ale nečekejte nesmiřitelnou obžalobu komunistické hrůzovlády, nebo bolestný popis tvrdých podmínek ve věznicích a uranových dolech. Mnohem spíše jde o příběhy o kamarádství a dodržování morálních zásad ve světě za ostnatými dráty. Kniha Štěstí vyšla poprvé na sklonku roku 1969, ale byla veřejně odsouzena a téměř všechny výtisky byly odvezeny do stoupy. Znovu mohla kniha vyjít až v roce 1991, rozšířena o další dvě povídky. Do třetího vydání z roku 1998 byly přidány další tři povídky. Některé příběhy byly úspěšně převedeny na filmová plátno (Bumerang podle stejnojmenné povídky, nebo Kousek nebe, podle titulní povídky Štěstí).

Autor recenze: Miloš Němec - www.milosnemec.cz