Miloš Němec
Recenze převzaté ze stránek www.milosnemec.cz, kde můžete najít nejen krátké recenze knih, ale i něco o hudbě, případně cestování a turistice nebo o vědě a technice.
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Sherwood Anderson
Městečko v Ohiu [Winesburg, Ohio]

Nakl. údaje: Praha : Ivo Železný, 1995
ISBN 80-237-2120-8 (brož.)

Sherwood Anderson je považován za jednoho ze zakladatelů moderní americké povídky. Ve své sbírce Městečko v Ohiu (Winesburg, Ohio) z roku 1919 se věnuje portrétům běžných obyvatel amerického maloměsta. Hrdinové povídek, často životem zklamaní a podivínští, se vlivem osudu dostávají do situlací, kdy se chovají proti místním a dobovým zvyklostem. Kniha snad byla před sto lety přelomová, ale dnes beznadějně zapadá do průměru celé řady dalších knih s podobnou tématikou. Přesto se Městečko v Ohiu často objevuje v různých seznamech sta nejlepších knih anglo-americké literatury 20. století.

Autor recenze: Miloš Němec - www.milosnemec.cz