Miloš Němec
Recenze převzaté ze stránek www.milosnemec.cz, kde můžete najít nejen krátké recenze knih, ale i něco o hudbě, případně cestování a turistice nebo o vědě a technice.
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Ellis Peters
Mnišská kápě : třetí případ bratra Cadfaela [Monk’s hood]

Nakl. údaje: Praha : Mladá fronta, 2005
ISBN 80-204-1320-0 (váz.) * 80-204-1337-5 (chyb.)

Druhý případ benediktinského mnicha bratra Cadfaela. V bezprostředním sousedství shrewsburského kláštera je otráven zámožný Angličan, který se krátce předtím rozhodl pozměnit poslední vůli a své sídlo v anglicko-velšském pohraničí odkázat klášteru. Cadfael záhy zjistí, že mužova smrt by prospěla hned několika možným pachatelům z rodinného kruhu... Pohodová detektivka odehrávající se ve 12. století v opatství Shrewsbury. Postava bylinkáře Cadfaela vystupuje v několika desítkách detektivních románů Ellis Petersové (vlastním jménem Edith Pargeter).

Autor recenze: Miloš Němec - www.milosnemec.cz