Miloš Němec
Recenze převzaté ze stránek www.milosnemec.cz, kde můžete najít nejen krátké recenze knih, ale i něco o hudbě, případně cestování a turistice nebo o vědě a technice.
od dalších autorů

Titulní strana HINT

William Saroyan
Lidská komedie [Human comedy]

Nakl. údaje: V Praze : Knižní klub, 1998
ISBN 80-7176-842-1 (váz.)

Románová prvotina Williama Saroyana se odehrává v kalifornském městečku Ithaca. Je to laskavý, dojemný a trochu sentimentální příběh o rodině Macaulayových, především o čtrnáctiletém Homérovi, jeho mladším bráškovi Odysseovi, starším bratru Markovi, toho času bojujícího ve válce, a sestře Bess. Prostřednictvím zdánlivě banálních příběhů ze života v Ithace vypráví autor o všech složitých věcech dospívání, štěstí lidského života i ztráty ze smrti někoho blízkého, o tom jak válka zasahuje do života v Ithace, i o nenápadném hrdinství obyčejných lidí. Lidská komedie je neobyčejně silná a nádherná kniha, plná laskavosti a hravého optimismu.

Autor recenze: Miloš Němec - www.milosnemec.cz