Miloš Němec
Recenze převzaté ze stránek www.milosnemec.cz, kde můžete najít nejen krátké recenze knih, ale i něco o hudbě, případně cestování a turistice nebo o vědě a technice.
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Christiane F.
My děti ze stanice ZOO : příběh narkomanky : podle protokolů zachycených na magnetofonových páscích zprac. Kai Hermann a Horst Rieck [Wir Kinder vom Bahnhof ZOO]

Nakl. údaje: Praha : Mladá fronta, 1987
ISBN

Podle protokolů zachycených na magnetofonových páscích zpracovali reportéři časopisu Stern Kai Hermann a Horst Rieck výpověď mladé narkomanky Christiane F. (celým jménem Christiane Vera Felscherinow). Christiane F. vyrůstala v neutěšených rodinných poměrech. V šesti letech se s rodiči přistěhovala na berlínské sídliště Gropiusstadt, zhoubný vliv sterilního betonového prostředí velkého sídliště i špatný systém vzdělávání je v knize velmi dobře popsán. Dvanáctiletá Christiane F. se přidává k partě holdující hašiši v evangelickém "Domě středu" na sídlišti Gropiusstadt a zakrátko nato se přes "nejmodernější evropskou diskotéku" Sound dostává plně do světa drog. Hašiš, LSD a různé léky vystřídá heroin, na kterém je dívka plně závislá. Na heroin si vydělává prostitucí na západoberlínském nádraží ZOO.
Dobře je zachycen nezájem kompetentních institucí i bezmocnost rodičů. Kniha je doplněna řadou černobílých fotografií zachycujících přátele hlavní hrdinky, často se stručnou informací o datu smrti a věku oběti heroinu. Strhující vyprávění se dočkalo i filmového zpracování. Kniha My děti ze stanice ZOO je upřímným a autentickým pohledem do světa drog, s jasným poselstvím důrazného varování. Ačkoli Christiane F. se po několika protidrogových léčbách své závislosti na heroinu zbavila, řada jejích vrstevníků podobné štěstí neměla.

Autor recenze: Miloš Němec - www.milosnemec.cz

Pozn.: Christianě je nyní 45 let a je opět závislá na drogách. Zdroj: SANANIM o.s.