Marťánek

Recenze převzaté ze stránek Svět dětské fantazie, kde můžete najít nejen další recenze, ale knížky si můžete i objednat.

od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jostein Gaarder
Sofiin svět : román o dějinách filosofie [Sofies verden]

Nakl. údaje: Praha : Albatros, 2006
ISBN 80-00-01748-2 (váz.)

Norský spisovatel pocházející z učitelské rodiny se narodil 8.8.1952 v Oslu. Také on se vydal na dráhu pedagoga a začal učit na střední škole filozofii, náboženství a literaturu. V roce 1986 mu vyšla debutová kniha povídek s názvem Diagnóza, v roce 1988 napsal knihu Žabí zámek. Následovaly romány Tajemství karet (Albatros 1997) a Sofiin svět (Albatros 2002), které měly takový úspěch, že se již věnuje jen profesi spisovatele. Jeho nejnovější dílo přeložené v české republice se jmenuje Kouzelný kalendář (Karmelitánské nakladatelství, 2002 ).
Jostein Gaarder píše knihy především pro mládež, děti i pro dospělé. Nedá se přehlédnout jeho učitelská minulost a tak jsou knihy nejen zábavou, ale i poučením. Nutí čtenáře do přemyšlení, do formulací vlastních názorů a tvoření si obrazu na svět.

    „Kdo jsi?“ Tak takhle divný dopis dostala Sofie Amundsenová pár dní před svými patnáctými narozeninami. Chtěla ho hodit za hlavu, ale najednou se z ničeho nic začali ve schránce objevovat další záhadné dopisy…. Nějaký neznámý filozof ji dává dopisní kurz filozofie. Protože je to dívka neobyčejně vnímavá , tak přemýšlí nad vším, co jí neznámý učitel píše. Tak můžeme společně se Sofii nahlédnout na samí úsvit lidstva, do doby přírodní filozofie, kdy si lidé vymýšleli mýty, bohy a pověry, aby si vysvětlili přírodní úkazy. Každý den Sofie nedočkavě vyhlíží dopisy s novou látkou, která ji objasňuje, jak se s postupem času měnil názor lidstva na svět.
Sofie probrala antickou filozofii, filozofii středověku a teprve s nástupem renesance se seznamuje se svým podivným profesorem, který ji trpělivě zasvěcuje do tajů minulosti. Je jím Alberto Knox, starý muž, který ochotně vysvětluje rozdíly mezi jednotlivými filozofickými školami i myšlení tehdejších učenců. Nejsou opomenuty výrazné postavy renesance a tak se i my můžeme podrobně seznámit s Koperníkem , Giordanem Brunem, Galileo Galileem a mnoha dalšími.
Po renesanci následuje baroko, empirismus, osvícenství, romantismus a tak můžeme pokračovat až do moderní doby. Každá doba je detailně probraná, jsou vysvětleny hlavní filozofické směry, objevy a vynálezy. Obzvláště významným filozofům jsou věnované celé kapitoly, které dávají ucelený obraz o jejich životě a učení.
Jednoho dne se ve schránce objeví pohlednice z Libanonu s razítkem OSN adresovaná Hildě Knagové. Sofie ale tu dívku nezná ! V tomto okamžiku se začíná rozvíjet příběh druhý, ještě záhadnější než je kurz filozofie.
Kam se Sofie vrtne, tam se objevují přání pro Hildu, která má patnácté narozeniny přesně ve stejný den jako ona. A kdyby jen to ! Cestou do školy potká Sofie Medvídka Pů, Alenku z říše divů, Karkulku i s vlkem a všichni po ní pozdravují Hildu. Ještě že má Sofie svého učitele filozofie, který ji pomůže tuto záhadu rozluštit. Ale co se dozví se jí vůbec nelíbí. Komu by se taky líbilo zjistit, že není skutečný a je pouze postavou v románu, který pro svou dceru Hildu píše major Albert Knag?Dceři tak dá neobyčejný dar k patnáctým narozeninám a Sofii i jejímu světu život. Protože jsou Sofie a profesor rázné postavy, tak se vzbouří a z románu uprchnou. Jak ale mohou obstát ve světě lidí? Naštěstí mají přítelkyni Hildu, která jim pomáhá...
    Kniha Sofiin svět se stala světovým bestselerem a byla již přeložena do mnoha jazyků. Označuje se za beletrii, ale osobně si myslím, že bychom ji mohli nazvat akční učebnicí filozofie s poutavým dějem. Spisovatel probírá jednotlivá témata v časové posloupnosti a dokáže je skvěle interpretovat pro mladé čtenáře.
Vřele doporučuji všem studentům nebo žákům, kteří přemýšlí o studiu filozofie nebo humanitních věd.
Kniha se může stát užitečnou příručkou pro ty, kteří maturují ze základů společenských věd či skládají přijímačky na vysokou školu.
Je to také neocenitelný pomocník při psaní referátů a seminárních prací.
Kniha, která začíná Big bangem - Velkým třeskem, nezapomíná také na teorie – například Darwinova evoluční teorie , Freudova teorie nevědomí, Marxova teorie třídních rozdílů. Čtenáři se dostává komplexní výklad nejen o filozofii, ale i o umění, vědě a tehdejší společnosti. Škoda, že jsem tuto knihu nečetla dříve, určitě by mi pomohla se studiem i volbou vysoké školy. Ale nikdy není pozdě, udělat si malý soukromý kurz filozofie. Zkuste to…
2.10.2008

Autorka recenze: © Marťánek - Svět dětské fantazie


_ _ _