Lucie Janků
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Erich Segal
Víra a láska [Acts of Faith]

Nakl. údaje: [Praha] : Lucka : Knižní klub, 1997
ISBN 80-901817-3-2 (Lucka : váz.)

Ať katolíci, či pravoslavní. Židé, či anglikáni. Tovaryšstvo Ježíšovo, Svědci Jehovovi, muslimové … Všichni mají alespoň jedno společné. Věří v jednoho Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. Mnoho válek se vedlo kvůli náboženství – není snad ani jedno, za kterým by se netáhla krvavá čára dějinami lidstva. To je jeden z důvodů, proč je v dnešním světě stále méně věřících. Kdyby existoval spravedlivý Bůh, nemohl by přece dopustit, aby umírali nevinní. Nedal by stát se první a druhé světové válce, zastavil by hromadné likvidace Židů v koncentračních táborech. Nenechal by umírat děti v Africe. Lidem, kteří takovýmto způsobem argumentují nelze mít nic za zlé. Projevuje se u nich typická lidská vlastnost – chyby hledají u jiných, ne u sebe. Je o tolik jednodušší zbavit se viny tím, že ji hodíme na jiné! „Církev je špatná, stačí vzpomenout na inkvizici,“ můžete dnes stále častěji slyšet. A tyhle názory se šíří jako mor. Jenže spousta lidí si neuvědomuje jednu věc. Zlo je v lidech, nikoli v náboženství. A stejně jako má každá rodina svou černou ovci, není tomu ani tady jinak. Vždyť i lidé, co slouží Bohu jsou jenom lidmi. Čímž ovšem nic špatného, co se dělo a děje ve jménu Boha neomlouvám.
Ale to už jsem se dostala úplně jinam, než jsem chtěla J. Původní záměr byl pouze poukázat na to, že existuje mnoho náboženství a opravdu bych se bála vynášet soudy, které je to jediné správné. Ať tak či onak, víra je – stejně jako láska – nesdělitelná a oba city patří mezi nejkrásnější a nejušlechtilejší, jakých je lidská bytost schopna. Což si uvědomuje i autor románu Víra a láska Erich Segal, brooklynský rodák známý také knihami Love Story, Doktoři, Gentlemani z Harvardu aj.

Víra a láska je příběh tří jedinečných lidí z amerického Brooklynu. Debora a Daniel jsou děti Rava Mosese Lurii, nejpřednějšího vůdce komunity ortodoxních židů v Brooklynu. Timothy Hogan je chlapec žijící u tety a strýce, protože otce nezná a matka je zavřená v psychiatrické léčebně a neschopná se o syna starat. Tim není u náhradních rodičů dvakrát vítaný a stává se z něj výtržník a rváč. Avšak cesty Boží jsou nevyzpytatelné a Tim se dostane do lůna Matky církve a vyroste z něj věřící katolík.
Jednoho dne se setkává s Deborou a dva mladí lidé se do sebe hluboce zamilují. Pro Rava Luriu je ale nepřípustné, aby si jeho dcera vzala nežida – a co víc – katolíka! Posílá tedy svou dceru napravit si hlavu do Mea Šarim – uzavřené ultraortodoxní židovské čtvrti v samotném Jeruzalémě.
Co všechno může dokázat láska? Přenese se přes nesouhlas rodiny, dlouhé odloučení a rozlišnou víru? Co se stane s Timem, který je velice nadaný a hluboce věřící a díky své píli postupuje ve své církevní kariéře stále výš a výš, až se dostává k samotnému papeži? Jak se probije drsným světem jediný syn silczského Rava? Uchová si svou víru? Tyto a mnohé další otázky mohou být zodpovězeny, když si knihu sami přečtete. A vůbec nemusíte být věřící, aby vás zaujala. Vždyť láska je společná nám všem.
Šalom.

Autorka recenze Lucie Janků