Lucie Janků
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jack London
Tulák po hvězdách [The Star Rover]

Nakl. údaje: Brno : Tribun, 2007
ISBN 978-80-87139-15-8 (brož.)

„Nic není většího, než duch lidský,“, praví jeden citát a klidně by se mohl považovat za motto knihy Tulák po hvězdách.
Darrell Standing, někdejší profesor agronomie na zemědělské fakultě Kalifornské univerzity se dopustil vraždy. V návalu vzteku zabil svého kolegu a podle zákonů země byl odsouzen na doživotí v kalifornské věznici San Quentinu. Smolnou náhodou se stalo, že během doby výkonu trestu na něj spadla odpovědnost za něco, v čem prsty neměl. Za plánování pokusu o útěk a ukrytí dynamitu, sehnaného za tímto účelem, na tajném místě ve zdech San Quentinu (o tom, že žádný takový dynamit neexistoval se tu teď nechci rozepisovat). Tímto způsobem se dostal Standing na pět let do samovazby a seznámil se s „mučícím nástrojem“ (i když v prvním desetiletí 20. století se výraz „mučící“ nepoužívá, princip je stejný), svěrací kazajkou. Správce Atherton z něj tak chtěl dostat, kam ukryl dynamit. V samovazbě se Standing seznámil s dalšími dvěmi „nenapravitelnými“ vězni a právě jeden z nich, Ed Morrell, Standingovi pověděl o tzn. malé smrti. Člověk si ji dokáže navodit sám a pak opouští své tělo a vydává se na nejrůznější cesty. Celá malá smrt je založena na víře, že naše tělo je pouhá schránka a jen duch něco znamená – a je nesmrtelný. Cesty na které se Standing vydával, byly cesty do jeho minulých životů. Pomohly mu přežít svěrací kazajku v míře, v jaké ji snad ještě nikdo nepřežil.
Knížka je fascinující ukázkou, co všechno lze překonat, když má člověk silného ducha a je to fantazijní příběh o nejrůznějších dobách a kulturách, které lidstvo poznalo.

Autorka recenze Lucie Janků