Gábina Janků


Recenze převzaté ze stránek http://www.precteno.com, kde můžete najít mnoho dalších zasvěcených recenzí.

od dalších autorů
new
Ernest Hemingway Stařec a moře
Robert Holman Dějiny ekonomického myšlení
A

Titulní strana HINT