Gábina Janků


Recenze převzaté ze stránek http://www.precteno.com, kde můžete najít mnoho dalších zasvěcených recenzí.

od dalších autorůTitulní strana HINT

Robert Holman
Dějiny ekonomického myšlení

Nakl. údaje: Praha : C.H. Beck, 2005
ISBN 80-7179-380-9 (brož.)

Robert Holman (nar. 1953), profesor ekonomické teorie, respektovaný ekonom u nás i v zahraničí, v současnosti působící jako vrchní ředitel a člen bankovní rady ČNB. Autor řady ekonomických publikací.

Obsáhlá ekonomická učebnice je ve svém 3. vydání ještě rozšířena o další pasáže, je však zachována její původní struktura, která kombinuje historický aspekt s teoretickým.

Mottem knihy je myšlenka, že ekonomii nelze plně pochopit bez poznání její historie. Autoři zvolili kombinaci historického a teoretického přístupu. Chtěli tak ukázat, že nestačí studovat soudobou ekonomii bez znalosti její historické geneze a také že nelze ignorovat ty myšlenkové směry, které nejsou součástí soudobého “hlavního proudu” kombinace historického a teoretického přístupu má své výhody. Čtenář může v rámci jednotlivých kapitol sledovat, jak se vyvíjely jednotlivé tradice ekonomického myšlení, jaké jsou jejich přínosy i jejich nedostatky. Může je porovnávat a na těchto komparacích třídit své vlastní ekonomické myšlení.

Publikace je svou univerzálností vhodná nejen jako učebnice pro studenty ekonomických směrů vysokých škol, ale také pro širokou ekonomickou obec, stejně tak jako i pro ostatní zájemce o tuto problematiku.


Autorka recenze: Gábina Janků http://www.precteno.com