František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jaroslav Kohout
Kantorův notes

Nakl. údaje: Praha : Práce, 1986
ISBN (Brož.)

Jaroslav Kohout se celkem bezúspěšně snaží být vtipný.
Dost často se však zapomene a píše tak, jak byl zvyklý psát kádrové posudky:
"Copak Petr Karásek! Nezapomeň, že je už v našem věku, zná trochu praxi, byl už na vojně a hlavně funkcionaří. Pravda, to zabírá dost času, takže studuje jen průměrně, ale zase, jak on sám správně říká, vždycky jen za své! Ten ti dovede ve zkouškách dřít ve dne v noci. Jednou mi povídal: Copak taháky si napsat můžu, ale až se mě v životě někdo zeptá na radu z mého oboru, to budu těžko hledat po kapsách papírek. A mně se - povídal - prostě nechce být v životě samý komplex a samá shovívavost a milosrdenství od druhých. Na něm je pěkně vidět, jak právě ty funkce jsou vlastně vynikající cestou k samostatnosti, schopnosti organizovat a vůbec umět jednat s lidmi."

Jednou v červnu jsme zkoušeli na naší škole státnice. Byl jsem předsedou komise a před místností ráno vidím hlouček studentů, kteří měli ten den přijít na řadu. Všichni stáli oblečeni v černých šatech a mezi nimi vám jeden žvýká, v ruce nedbale zkroucená jakási lejstra - a představte si - stojí tam v džínsech!
Povídám mu:"Vy jste sem snad přišel jen něco vyřídit, ne?"
"Já tady mám, prosím, dnes státnici," řekl mi ten exemplář a já myslel, že mě raní mrtvice.
"Takhle chcete jít k nejvýznamnější zkoušce svého života!?"


27.7.2007