František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jan Divecký
Židovské svátky : [kalendářem od Pesachu do Purimu]

Nakl. údaje: Praha : P3K, 2005
ISBN 80-903584-3-8 (Petr Karas : brož.) 80-903587-3-X (Karel Kupka : brož.)

Anotace

V publikaci naleznete přehled všech významných židovských svátků, objasnění kořenů, ukotvení v příbězích Tóry, případně historické okolnosti jejich vzniku. Je zde také popsáno praktické "prožívání" svátků - povinnosti, zvyky, tradice, zajímavosti. Nechybí vysvětlení principu židovského kalendáře a jeho srovnání s kalendářem křesťanským a muslimským. Texty jsou doplněny encyklopedickým slovníkem pojmů.

Komentář

I když nejsem křesťan ani Žid, doplnil jsem si trochu všeobecné vzdělání.

V Hagadě se seznámíme se čtyřmi syny: chytrým, zlým, prosťáčkšm a tím, který se ještě neumí ptát. Proč? Otcové a matky si mají uvědomit, že každý vyžaduje ve výchově osobitý přístup, že je třeba zohlednit dispozice dítěte. Jinak se musíme věnovat nadanému, jinak zarputilému, jinak pomalejšímu dítěti. Existuje ještě jiný komentář, který chápe čtyři syny jako čtyři generace, které se sejdou u sederové večeře. Chytrý syn představuje nejstarší generaci, která Tóru nejen zná, ale také se jí drží. Chytrému synovi narodil zlý syn, který představuje generaci, která od Tóry vědomě odstoupila. Děti této generace (prosťáčci) doma žádné židovské vzdělání nezískaly, rodiče je k ničemu nevedli. Děti těchto dětí se už ani neumějí ptát, vždyť jejich rodiče nic neznají a prarodiče od Tóry vědomě odstoupili. Ve spojených státech se objevila ještě doplněná varianta tohoto příběhu - v něm vystupuje pátý syn. To je ten, který na seder ani nepřijde.

I když jsou již dávno pryč doby, kdy jsem se na Silvestra opil, přesto mi židovské svátky připadají takové smutné a sešněrované předpisy. Možná je to jen dojem z knihy, protože jsem ve skutečnosti žádnou oslavu židovského svátku neviděl.

Protože je Nový rok vážným Dnem soudu, nerecitujeme jako na jiné svátky vybrané žalmy modlitby Halel. Přes den je zvykem studovat Tóru, ani odpolední spánek po svátečním obědě není vítán. Vidíme tedy velký rozdíl mezi vážností židovského Nového roku a nevázaností jeho občanského protějšku, který mnozí začínají v alkoholovém opojení a končí kocovinou po silvestrovské noci.

Mohu se však mýlit.
Víno představuje radost, jak je psáno: "Víno rozveseluje Boha i člověka. Radost napomáhá Zjevení. Kdo je veselý, jeho mysl je čistší, jeho srdce hlubší. Smutný člověk ví vše, co věděl, cítí vše, co cítil, má stejná přání, která vždy měl, ale je pouhým stínem toho, kým byl."

4.Av 5767