František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Patrick Ryan
Jak jsem vyhrál válku / dle vyprávění poručíka Ernesta Goodbodyho zapsal Patrick Ryan [How I Won the War]

Nakl. údaje: V Praze : Knižní klub, 2006
ISBN 80-242-1660-4 (váz.)

Tato kniha je obvykle prezentována jako humoristická. Já se domnívám, že poručík Ernest Goodbody je normální člověk, který se zapletl do nenormální války. Humorná zápletka vzniká, když se snaží normálně reagovat na šílenosti války nebo stupidní a nesmyslné rozkazy.

"Podle ledového přijetí, které se nám dostalo od koloniálních Francouzů, se dalo usuzovat, že někteří z nich by zřejmě byli radši, kdybychom byli skopčáci. Přesto však jsme na nich nešetřili veškerým požehnáním osvobození, mezi jehož dobrodiní patřilo využití jejich dcer, rekvizice jejich vína a zválcování jejich vinic tanky."

Goodbody kupuje most u Remagenu:
"Na ten okamžik v onom strážním domku válka ustala. Řeč čočky je mezinárodní. Války přicházejí a války přestávají, ale slepičí zob roste pořád."
9.7.2007