František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Radim Uzel
Pornografie, aneb, Provokující nahota

Nakl. údaje: Ikar, 2004
ISBN 80-249-0351-2 (váz.)

Celá kniha je obhajobou pornografie ve smyslu citátu:

"Ve skutečnosti však neexistuje racionální důvod, proč by se měl člověk stydět za některou část svého těla více než za jinou."

Podle mne je kniha dobře a fundovaně napsaná. Pouze nevidím její smysl. Člověk, kterému pornografie vadí si nekoupí knihu s názvem "Pornografie, aneb, Provokující nahota" a někdo, komu pornografie nevadí nebo ji má rád, si nemusí číst její obhajobu.
A ještě několik pěkných citátů:

"Jsou to křesťanstvím hlásané nikoliv antipornografické, ale v pravém slova smyslu antisexuální tradice. Tato křesťanská idea byla pak šířena ohněm a mečem, zničila antickou kulturu, mnohokrát a na mnoha místech vyvražďovala celé národy, rozvrátila říši Inků, Aztéků a indiánskou kulturu, násilím vnutila životní styl Afričanům s následnou kolonizací. Antisexualita se v ovládání světa projevila jako velmi vhodná zbraň, jelikož ovládání dvou základních tělesných funkcí - potravy a sexu - pomohou člověka ovládat i v dalších sférách jeho činnosti. Ne nadarmo tedy patří půsty a pohlavní askeze k hlavním atributům šířených křesťanských cností a povinností. Sexualita je oproti jídlu ještě účinnější zbraní. Ne nadarmo říká Richard Gordon: "Když církev udržuje obec věřících v poslušnosti tím, že je drží za kulky, má pozici mnohem silnější, než když jenom zakazuje jíst v pátek maso." (Richard Gordon: Podivuhodné dějiny lékařství, Melantrich, Praha 1995.)"

"Člověk žijící v neustálém strachu ze hříchu, božího hněvu, pekla a věčného zatracení se stává ušlápnutým červem, ubohou loutkou v rukou mocných manipulátorů, kteří zahaleni do zlatých ornátů, za zvuků varhan a ve vůni kadidla jako jediní zprostředkují kontakt mezi ním a věčnou vševědoucí bytostí."

"Nic se nezměnilo po staletí. Člověk na začátku třetího tisíciletí však pozvolna zvedá hlavu a začíná samostatně myslet. Nesmyslné zákazy pak zcela jistě odkáže jenom příslušníkům několika pomatených sekt nebo primitivním kulturám rozvojových zemí, v nichž šaman stále ještě platí za nezpochybnitelnou autoritu, za pána nad jejich životem a smrtí."

"Z historického hlediska si ovšem s komunistickým antisexuálním tažením dojemně podává ruku mravokárnost dalších totalitních ideologií - cenzura fašistická a cenzura katolická.
K těmto dědicům klasických puritánských tradic se čas od času přihlásí další bojovníci, kteří svou snahu o ovládání člověka halí do líbivých morálních šatů bojovníků mravní očisty. Motivem jejich aktivity není jenom snaha po ovládání druhých. Často jsou to lidé, které jejich vlastní sexuální život neuspokojuje, a proto je pro ně téměř zhola nemožné přestat si všímat sexuálního života ostatních lidí a všelijak je přitom umravňovat a napravovat."

"Pornografie podléhá nejčastěji cenzuře proto, že člověka vzrušuje, plní vlastně svůj účel. Právě toto vzrušení však shledávají někteří lidé nepatřičným, za své vlastní vzrušení se stydí, jsou jím zaskočeni. Jejich ctihodné tělo je náhle zrazuje. Volání po cenzuře je pak zoufalým SOS vlastních sexuálních zmatků a frustrací."

(7.4.2006)