František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Ivan Bureš
10 ZLATÝCH PRAVIDEL PRODEJE

Nakl. údaje: Management Press, 2001
ISBN 80-7261-043-0

V první části knihy Ivan Bureš popisuje své zkušenosti obchodního zástupce připrodeji skelného papíru.
Možnost využití zásad jednání s obchodními partnery i mimo obor obchodního zástupce dokumentuje na příkladu organizování Panamerických her tělesně postižených v Halifaxu. V tomto případě použil své zkušenosti z prodeje k získání sponsorů a příznivců her.
V další části popisuje své zkušenosti z prodeje okrasných keřů a podomního prodeje vysavačů s předváděním. Zde se může něco přiučit nejen prodejce, ale i zákazník, který pochopí metody obchodníků.
Na příkladu prodeje farmy ukazuje, jak je důležitá každá maličkost při obchodním jednání.
Dalším příkladem je nabídka marketingových služeb zákazníkovi, který se domníval, že je vůbec nepotřebuje.
I když asi nikdy nebudu obchodní zástupce natož šéf marketingu, přesto mi stála tato kniha za přečtení.
(25.1.2006)