František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Lama Ole Nydahl
Čtyři přípravná cvičení [Vier Geundübungen]

Nakl. údaje: Bílý deštník, 2002
ISBN 80-238-9272-X

Lama Ole Nydahl je sympatický chlapík, který se tibetským buddhismem seznámil při svých cestách pašeráka hašiše. Pod vlivem buddhismu opustil drogy a po patřičném studiu nauk byl vysvěcen na lamu.
Přesto si tato kniha nezískala moji důvěru. Již na první stránce je reklama na metitační centra, bez kterých to prý nejde. Ihned mne napadlo, která z těchto komerčních meditačních center asi navštěvoval Gautama Siddhárta?
Druhý důvod nedůvěry je, že tibetský buddhismus vyučují lamové, kteří jsou zároveň vládci Tibetu (pomineme-li okupaci Čínou). Asi nikdy nebudu mít důvěru v učení toho, kdo mi chce vládnout. Buddha se vzdal možnosti vládnout (byl princ) a věnoval se meditaci a přednášení. Budha si nepřál, aby byl uctíván. Karmapové to, zdá se, vyžadují. Mám pocit, že dnešní karmapové jsou od Buddhy stejně vzdáleni jako papež od Krista. Je to pro ně zdroj moci a výnosný obchod.
Na začátku knihy popisuje cvičení poklon a přijímání útočiště u jakýchsi svatých nebo model zahalených do kůží z tygra, slona apod. Tato část mi ani moc nepřipomínala buddhismus, ale hinduistické uctívání roztodivných bohů a bohyň.
Domnívám se, že buddhismus není náboženství, ale po poklonách přichází budování oltáře a darování mandaly, což je obětování obarvené rýže smíchané s polodrahokamy a skleněnými korálky. Čekal jsem, že bude následovat podříznutí beránka nebo Izáka, ale to je jiná kniha.
"Narpa založil mnoho meditačních skupin ... a vedl mnoho lidí na rychlé Diamantové cestě." Čtu-li tento citát, napadá mne slogan "Snadno a rychle buddhou".
Další citát z knihy: "Když bylo Milaräpu zas a zas vidět, jak létá z hory na horu, a když vykonal desítky zázraků, přicházelo k němu stále více žáků" . Pokud vím, tak Buddha výslovně zakázal svým žákům dělat zázraky.
V další části zdůrazňuje závislost žáků na lamovi, podobně jako nás církev přesvědčuje, že kněz je prostředníkem k bohu.
Tato kniha mne neoslovila, diamantovou cestou se asi nevydám. Neznamená to ovšem, že je špatná. Třeba osloví někoho jiného.
(13.2.2006)