František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jerome Klapka Jerome
Poutníkův deník, Lenochovy myšlenky [Diary of Pilgrimage, The Secon Thoughts an Idle Fellow]

Nakl. údaje: Garamond, 2002
ISBN 80-86379-34-5 (brož.)

Jerome Klapka Jerome píše vtipně a poutavě. Má to však i své nevýhody. Kvůli této knize jsem dvakrát přejel v metru a přišel jsem pozdě na rande.
Jerome Klapka Jerome však o pochvalu nestojí:

"Co si pomyslíte až tuto knihu přečtete, to nepotřebuji vědět, ani bych si to ostatně nepřál. Pro mne bude dostatečnou odměnou vědomí vykonané povinnosti a procenta, která dostanu z prodaných knih.

Poutníkův deník
Popisuje cestu z Anglie do Německa jakoby cestoval až na konec světa.
Vysvětluje svojí představu socialismu:

"Jaký zajímavý útvar socialismu představuje moderní civilizace. Nemám na mysli socialismus takzvaných socialistů, jejichž soustava je, jak se zdá, vytvořena podle pravidel trestanecké kolonie, v níž má být každý ubohý hříšník nucen k práci jako tažné zvíře, nikoliv však pro svůj prospěch, nýbrž pro blaho společnosti. V jejich světě jako by nebyli lidé, ale jen čísla, jako by nebyla ctižádost, ani naděje, ani strach. Já uvažuji o socialismu svobodných lidípracujících bokpo boku ve společné dílně, každý za odměnu, ke které ho opravňuje jeho dovednost a energie, socialismu zodpovědných, myslících jednotlivců, nikoliv státem řízených automatů.
Tak například já; výměnou za plody své práce jsem vyslán Společností na zotavenou do střední Evropy a zpět. Železniční koleje byly položeny na celou vzdálenost 700 až 800 mil, aby usnadnily mojí cestu, byly postaveny mosty, zbudovány tunely a celá armáda inženýrů, dozorců, strážců signálů, nosičů a úředníků čeká, aby se o mne postarali a bděli nad mým pohodlím a bezpečností. K tomu potřebuji pouze říci Společnosti (zde reprezentované pokladníkem na nádraží), kam chci jet a nastoupit do vozu, a vše ostatní bude za mne vykonáno. Tisknou se knihy a noviny, takže chci-li si ukrátit čas ve vlaku, mohu tak učinit. Na různých místech cesty se pečlivá Společnost postarala o to, aby bylo pohotově připraveno občerstvení všeho druhu (její obložené chlebíčky by mohly být trochu čerstvější, ale možná si myslí, že mi čerstvý chléb škodí). Jsem-li unaven cestováním a potřebuji odpočinek, zjistím, že Společnost na mne čeká s obědem a pohodlnou postelí, s teplou a studenou vodou na umytí a ručníkem na utření. Kamkoli jdu, cokoli potřebuji, všude čeká Společnost jako zotročený duch z východní pohádky, připravená mi posloužit, pomoci mi, vyplnit mé příkazy, poskytnout mi osvěžení a zábavu. Společnost mne doveze do Ober-Ammergau, postará se o všechny mé potřeby na cestě, a až tam budu, zahraje mi pašijové hry, které sestavila, nastudovala a provede pro mé poučení. Dovede mne zpět cestou, kterou si zvolím, a ve svých průvodcích mi vysvětlí vše, o co bych se podle jejího úsudku mohl zajímat. Po dobu mé nepřítomnosti bude donášet zprávy ode mne těm, které jsem zanechal v Anglii,a výměnou mi dopraví zprávy od nich, bude na mne dohlížet, pečovat o mne a chránit mne jako matka - dokonce lépe než kterákoli matka.
Vše co ode mne žádá, je abych dělal svoupráci, pro kterou mne určila. Jak člověk pracuje, tak se k němu Společnost chová.
Mně Společnost řekne: "Ty seď za svým stolem a piš, to je vše, co od tebe požaduji. Nejsi sice zvlášť užitečný, dovedeš ale vyrábět dost toho, čemu, jak myslím ty a tvoji přátelé říkáte literatura, a jsou lidé, kteří, jak se zdá, to rádi čtou. Tak dobře, seď a piš tu literaturu nebo co to je, a mysli na to. Já ti opatřím psací potřeby, vtipné a zábavné knihy, lepidlo a nůžky a vše ostatní, co bys mohl potřebovat k svému zaměstnání. Budu tě živit, šatit, ubytuji tě a dopravím tě na místa, kam bys chtěl jet. Budu pečovat o to, abys měl dost tabáku a jiných dosažitelných věcí, jež by sis přál, ale jen za předpokladu, že budeš dělat svou práci. Čím více budeš pracovat a čím lépe budeš pracovat, tím lépe se o tebe budu starat. Piš tedy - to je vše, co od tebe chci."
"Avšak," namítám Společnosti, "já nerad pracuji a nechci pracovat. Proč mám být otrokem práce?"
"Dobrá tedy," odpovídá společnost, "nepracuj, nenutím tě. Řeknu ti jen jedno, nebudeš-li ty pracovat pro mne, nebudu já pracovat pro tebe. Žádná práce od tebe - žádné obědy ode mne, žádný tabák, žádné výlety."
Rozhodl jsem se být otrokem a pracovat.
Společnost nemá nejmenší zájem, aby platila všem lidem stejně. Jejím velkým záměrem je povzbuzovat mozek. Člověka, který pracuje jen svými svaly, si váží jen o málo více než koně nebo vola a poskytne mu právě jen o málo více. Jakmile však začne zaměstnávat svou hlavu a z nádeníka se stane řemeslník, zvýší mu plat.
Její metoda povzbuzování myšlenky je ale velmi nedokonalá a měřítko dovednosti příliš světské. Obávám se, že mělkému a okázalému pisálkovi platí všeobecně více než hlubokému a skvělému mysliteli a chytré darebáctví, že se jí podle všeho zamnlouvá více než čestná hodnota. Avšak její soustava je dobrá a zdravá, její úmysly a cíle jsou jasné, její metoda, celkem vzato, dobře funguje a s léty jí přibývá rozumu.
Jednou dospěje k dokonalé moudrosti a bude každého člověka odměňovat skutečně podle jeho zásluh.
Nelekejte se však. My se toho nedočkáme.


Lenochovy myšlenky

Málem budhistická úvaha:

Jaký má význam naše šílené snažení, naše vášnivá touha? Bude příštím věkům záležet na tom, jestli nad cimbuřím Badajozu kdysi vlála britská vlajka, nebo trikolora? Přesto jsme cedili krev do jeho hradního příkopu, abychom o tom rozhodli. Bude v budoucnu, kdy možná znovu přijde doba ledová, aby náš svět zahalila tichem, ještě záležet na tom, čí noha první stanula na pólu? Přesto my, generace za generací, k němu značkujeme cestu našimi vybělenými kostmi. Tak brzy nás budou žrát červi. Záleží vůbec na tom jestli milujeme nebo nenávidíme? Přesto našimi žilami proudí horká krev, naše mozky a srdce se vyčerpávají kvůli stínům nadějí, které se rozplývají, jakmile po nich sáhnem.

Pěkná charakteristika moderního básníka:

Teprve zavražděný otec, utopená milenka, zneuctěná matka, duch a odkráglovaný premiér vyvolali v Hamletovi emoce, které bezvýznamný moderní básník prožívá, když se na něj zamračí sboristka, nebo když nastane dočasný propad akcií.

2.3.2006