František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Milan Hodík
Encyklopedie pro milovníky Švejka s mnoha vyobrazeními

Nakl. údaje: Praha : Academia, 1998
ISBN 80-200-0672-9 (1. sv. : váz.)

Anotace

Jaroslav Hašek soustředil v Osudech dobrého vojáka Švejka za světové války překvapivé množství reálií.
Čerpal z novin, časopisů a knih, ale hlavně z vlastních vojenských zkušeností, z hospodských tlachů a někdy i doslova z chodníku. Nevysedával kvůli nim v knihovnách, muzeích a archivech. Tam se museli vydat autor a editor publikace, kterou dnes předkládají čtenáři.
Díky nezměrné píli a napnutí všech sil - i duševních - vytvořili encyklopedické dílo mimořádného významu, srovnatelné s tvůrčími a edičními počiny Denise Diderota nebo Jana Otta. Slovem i obrazem odkrývají tento ztracený svět - Haškovým prvním čtenářům samozřejmý a důvěrně známý, pro nás obestřený nostalgickým kouzlem zapomenutého a v mnohém už i nesrozumitelného.

Komentář

V dobách, kdy desetileté děti pracují s počítači, ale mnohé z nich nevědí, co to je kalamář, bude asi každé další slušné vydání Osudů dobrého vojáka Švejka za světové války muset být vybaveno vysvětlivkami, možná s postupem času hojnějšími. A nejde jen o pojmy jako papageiregiment nebo rechna nad kavalcem; jen letmý průzkum například ukázal, že nikdo z dotazovaných si nebyl jist, co měl vlastně na mysli opilý polní kurát Katz, když obraceje se na Švejka řekl tesklivě: "Paní, dejte mně první třídu."

První encyklopedie, kterou jsem četl se zájmem jako knihu od první do poslední stránky.
Hesla jsou fundovaně a velmi podrobně zpracována a doplněna bohatými zdroji a hojnými ilustracemi.
Neměla by chybět tomu, kdo se o dobu kolem I. světové války zajímá, ale i ostatní se dozví mnoho zajímavého.
Autor je tak důkladný, že když dle vyjádření účetního šikovatele Vaňka byl 91. pluk byl dlužen Benešovskému regimentu 300 konzerv, tak zkoumá historii Benešovského regimentu až do roku 1993, kdy byl definitivně zrušen, aby konstatoval, že "Jak byla či nebyla vyřízena pohledávka oněch více než 300 konzerv, není známo."
29.6.2007