František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Antoine de Saint-Exupéry
Moje planeta : Malý princ - Kurýr na jih - Noční let - Země lidí - Válečný pilot [Le petit prince, Courrier Sud, Vol de nuit, Terre des hommes a Pilote de guerre]

Nakl. údaje: Odeon, 1981
ISBN (váz.)

Malý princ

Nemám zbožnou úctu ke klasikům (Antoine de Saint-Exupéry určitě klasikem je), proto si dovolím nesdílet obdiv Tomáše Odahy.
Zaujalo mne vyprávění o otevřeném a zavřeném hroznýšovi, ale alegorie s planetami mi připadala prvoplánová a naivní.
Oceňuji, že Malý princ se choval dokonale asertivně:
"... neboť se jakživ nevzdal otázky, když ji jednou dal."

Kurýr na jih

Poetické vyprávění dávného příběhu z doby, kdy létání bylo dobrodružstvím.

Noční let

Když si ráno v novinách přečtu, že Steve Fossett obletěl zeměkouli v letadle, tak mne odpoledne neuvede v úžas let z Patagonie do Brazílie. Exotická jména měst mne neoslnila a pátý popis letu mi začal připomínat ty předchozí.

Země lidí

"Konečně se to starodávné vozidlo objevilo na rohu ulice, rachotivě se přiblížilo ke mně a já měl právo - už totéž právo jako moji kamarádi - vtěsnat se na lavici mezi nedospalého celníka a několik úředníků. V omnibuse to páchlo ztuchlinou, prachem úředních místností, starou kanceláří, kde lidský život uvízne jako v písku. Zastavoval každých pětset metrů, aby přibral dalšího úředníka, dalšího celníka či inspektora. Ti uvnitř dospávali a jen tlumeným zabručením odpovídali na pozdrav příchozího, který se někam vmáčkl a hned také usnul. Byla to smutná jízda po hrbolatém toulouském dláždění; dopravní pilot seděl mezi úředníky a zprvu se od nich ničím nelišil ... Ale pouliční svítilny ubíhaly, letiště se blížilo a starý kodrcavý omnibus byl vlastně šedou kuklou, z níž člověk vyjde proměněn."

Tento odstavec zní jako když žertuje, ale z celé knihy plyne, že o nadřazenosti pilotů nad ostatními byl přesvědčen.
Když na chvíli přestane létat, vypráví hezké historky např. o zmijích pod stolem.

Válečný pilot

Líčí pocity pilota, který je za prohrané války během všeobecného ústupu poslán na zbytečný hlídkový let znamenající jistou smrt.
Relativně napínavý děj je přerušován filosofickými úvahami. Rád čtu filosofické úvahy, ale ne během napínavého děje.
Popisuje nesmyslnou evakuaci, která zahltila silnice a znemožnila zbytkům armády bojovat.

"Francie sehrála svou úlohu. Znamenalo to pro ni nabídnout se k rozdrcení neboť svět smlouval, místo aby spolupracoval nebo bojoval, a přihlížet, jak ji potichu načas pohřbívají."

Když v tomto citátu nahradíte Francii Československem a svět Francií máte obraz Mnichova. "Nedělej jiným, co nechceš, aby jiní udělali tobě".
Stěžuje si, že Francie šla s bodáky proti tankům. K tomu bych podotkl, že velká část těch tanků pocházela z Československa, které Hitler dostal od Francie darem.
30.9.1938 - ministr zahraničí ČSR Kamil Krofta oznámil, že ČSR přijímá Mnichovskou dohodu. Řekl, že tím ČSR ztrácí výzbroj za 2 miliardy korun, dává Německu zbraně, které budou . . . . použity proti západu.
Během útoku na Francii bylo z celkových 2600 německých tanků 330 tanků českého původu. Proti nim stálo 3600 tanků spojenců (z toho 500 francouzkých Somua S-35, které byly v té době asi nejlepší). Takže, ne zemědělská Francie proti průmyslovému Německu, ani s bodáky proti tankům, ale neschopní politici.
Antoine de Saint-Exupéry padl při poslední ze svých 9 leteckých misí, které si v roce 1944 doslova musel vynutit, protože již nebyl aktivní válečný pilot. Potvrzuje to, že své úvahy na konci novely "Válečný pilot" myslel vážně.
27.3.2006