František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jan Snel
Chvála malých neřestí, aneb, Zaručeně nezdravý návod na spokojenější život [Genieten mag!]

Nakl. údaje: Lika klub 2000
ISBN 80-86069-05-2 (váz.)

Podle názvu a Jiránkových ilustrací jsem očekával zábavnou četbu, ale jde o vážně míněnou studii holandského psychologa. Výsledky výzkumů a statistikami dokládá, že "malé neřesti" nejsou jen škodlivé.

"Nikotin, kofein i alkohol lze považovat za látky, které jsou důležité pro kvalitu života. Požívání těchto prostředků není tedy žádný nesmysl, ale má zjevně pozitivní význam a cíl. Naopak, když si tyto látky odpíráme, nevyužíváme plně svoje možnosti ke zvyšování kvality života jak v práci, tak v našich vztazích nebo při trávení volného času. Jedním z důsledků této absence bývá špatná nálada."

"Obraz o škodlivosti alkoholu,který v naší společnosti existuje a je nám vnucován ze všech stran, určují (podle odhadu) 4 % populace, která nedovedou alkohol pít."

V kapitole "Závěrem" uvádí podobný názor jako Josef Kirschner v knize Vítězit bez boje.

"Často se setkáváme s paternalistickým, moralistickým a poručnickým chováním vládních orgánů, politických stran, zdravotních poradců a konzultantů - prostě všech těch hlasatelů zdravého způsobu životta, kteří nám vykládají, že nesmíme dělat spoustu příjemných věcí."

"Život není pouhé přežívání. Posuzování toho, co od života očekáváme, zda život delší, nebo život kvalitnější, záleží na tom, jaké hodnoty preferujeme."

Jan Snel zpochybňuje statistické vyhodnocování rizikových faktorů:
"Dodnes je popsáno víc než tři sta faktorů, které mají souvislost s kardiovaskulárními chodobami. Svědčí to sice o velké píli, ovšem příčiny vzniku kardiovaskulárních chorob stále ještě neznáme. I když nevíme, zda tyto faktory jsou skutečně příčinou kardiovaskulárních chorob, říká se, že úmrtí na chodoby srdce a cév můžeme předejít změnou životního stylu.
Tento přístup k faktům ilustruje i následující příklad: Je známo, že se snižuje výskyt čápů a že klesá porodnost. Je pokles čápů příčinou, že se rodí méně dětí? Bylo by rozumné kvůli snížení porodnosti v Indii a v Africe tamní čápy postřílet?"

A poslední věta knihy:

"Můžeme si přiměřeně užívat? Užívat si, to je život sám. A zda žijete, to si určujete vy sami.

19.4.2006