František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Lama Ole Nydahl
Jak se věci mají : živé pojetí buddhismu [Way things are: a living approach to Buddhism for today’s world]

Nakl. údaje: Bílý deštník, 2001
ISBN 80-238-7279-6 (brož.)

Mé sympatie si Buddha získal svým posledním výrokem.

"Mohu zemřít šťasten, nenechal jsem si ani jedno učení v zavřené dlani. Předal jsem Vám vše, co vám může přinést užitek." Jeho poslední výrok pak odlišuje buddhismus od všeho, čemu se říká náboženství: "Nevěřte mým slovům jenom proto, že je řekl Buddha. Vše dobře prozkoumejte. Buďte sami sobě světlem."

Tento výrok zpochybňuje veškeré snahy udělat z buddhismu náboženství s vybudovat církevní hierarchii. Když mne Buddha žádá, abych mu nevěřil a šel svou vlastní cestou, nevidím důvod věřit mnichům. Diamantová cesta (propagovaná Ole Nydahlem) se mi zdá podezřelá, protože nabízí výsledky snadno a rychle.

"Diamantová cesta je korunním klenotem Buddhových učení. Zde se nesoustředíme na hromadění příčin, jež vedou k dosažení osvícení, ale identifikujeme se přímo s následkem - stavem buddhy. Nestaráme se příliš o pěstění květů, z nichž vzejdou plody, ale ztotožňujeme se s ovocem. Získaný vhled do podstaty mysli využíváme k transformaci všech zkušeností v osvobozující pochopení přirozené čistoty všech jevů. Tato metoda přináší nejrychlejší výsledky."

Sám lama Ole Nydahl uznává, že oddanost učiteli může být nebezpečná.

"Pocit oddanosti je užitečný, pokud je učitel zralý a odpovědný, ale má mnoho aspektů a může vést k různým následkům. Chomejní, Pol Pot, Hitler a Stalin byli zjevně špatní."

A nemusíme brát tak extrémní příklady. Co nepravý mnich (Viz Ole Nydahl kniha "Darebáci v rouchu") nebo katolický kněz zneužívající děti.
Jinak je v knize spousta zajímavých a užitečných myšlenek, ze kterých si lze vybrat. Nevěřte ani svému učiteli (lama = učitel) a používejte vlastní hlavu.
15.4.2006