František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Sangharakshita
Lidské osvícení : setkání s ideály a metodami buddhismu [Human enlightenment]

Nakl. údaje: Praha : DharmaGaia, 2000
ISBN 80-85905-73-6 (váz.) * 80-85905-73-1 (chyb.)

Přednášky, které měl Sangharakshita r. 1975 na Novém Zélandě.

"Říká se, a říkají to dokonce i křesťanští badatelé o buddhismu, že i když Buddha byl obyčejným člověkem, jeho následovníci z něho udělali Boha. Dokonce se lze často dočíst, že po své smrti Buddhu jeho následovníci "deifikovali". Tito autoři zde vycházejí z faktu, že buddhisté Buddhu uctívají, a uctívání zřejmě náleží pouze Bohu. Pakliže někoho nebo něco uctíváte, křesťan z toho nevyhnutelně vyvodí, že ho (nebo to) máte za Boha."

"Musíme si uvědomit, že buddhismus je neteistickou tradicí, tj. tradicí, která nevěří v existenci svrchované bytosti stvořivší vesmír. Buddhismus ve skutečnosti existenci takové bytosti zřetelně popírá. Buddha šel dokonce tak daleko, že považoval víru v osobního Boha, v postavu stvořitele, za překážku duchovního života."

"Musíme si uvědomit, že dnes se mnoho lidí staví skepticky vůči ideálům, a zvlášt vůči duchovním ideálům, vůči možnosti transformace reálného v ideální. Buddhismus však skeptický není. Buddhismus má důvěru v duchovní ideál, důvěru v ideál lidského osvícení, protože má důvěru v člověka a jeho tvůčí potenciál. Protože má důvěru v člověka, žádá člověka, aby měl důvěru v sebe. Nežádáho, aby "věřil", a tím méně, aby "věřil" v buddhismus. Místo toho chce, aby přijal ideál lidského osvícení jako praktickou pracovní hypotézu. Žádá ho, aby udělal experiment. Žádá ho, aby to zkusil."

24.6.2007