František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Josef Kirschner
Pomoz si sám, stejně ti nikdo jiný nepomůže : umění šťastného života v devíti lekcích (Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner)

Nakladatelství Motto, 2001
ISBN 80-85872-10-2 (brož.)

Viděl a slyšel jsem tisíce lidí křičet: "Jsme mistři světa!". Nejsem mistr světa, ale těm tisícům lidí na náměstích nezávidím, že mistry světa jsou. Pokud něčím chci být, tak tím chci být opravdu, a o tom je tato kniha.

Od prvního okamžiku života jsme všichni vydáni napospas lidem, kteří z nás chtějí něco udělat. Máme být hodnými dětmi, poslušnými školáky, pilnými manžely a povolnými občany; kromě toho nekritickými zákazníky, věrnými voliči, přívrženci bez vlastní vůle a důvěřivými hlupáky, s nimiž je možné dělat cokoliv."

"Existuje šance, jak tomuto celoživotnímu legalizovanému vydírání uniknout a vést víceméně svébytný život? Taková šance samozřejmě existuje. Ovšem jenom pro lidi, kteří jsou připraveni udělat několik základních rozhodnutí a odvážit se dobrodružství."


Josef Kirschner popisuje techniku uklidňování mysli pomocí dechu. (Podobně jako při meditaci).
V dalších částech Kirschner:
Popisuje úvod do autogenního tréninku.
Zdůrazňuje nutnost pečovat o své zdraví a nespoléhat jen na lékaře.
Doporučuje nepotlačovat city a uvést je do souladu s rozumem. Zdůrazňuje, že manželství nelze založit jen na citech.
Člověk nesmí být pohodlný udělat něco pro své plány:

Pohodlní lidé jsou snadněji ovlivnitelní. Jsou to hodní občané. Stačí jim říci, kdy je pro ně co správné, a oni bez dlouhého přemýšlení poslechnou.
Výsledek tohoto životního postoje je, že už nežijeme vědomě dneškem. Žijeme ve svých představách raději tam, kde je co nejméně konkrétních problémů k řešení.
 • Myslíme na staré zlaté časy, kdy bylo údajně všechno v nejlepším pořádku.

 • Myslíme s nadějí na zítřek a pozítřek, kdy se zcela jistě pro nás samo od sebe všechno zlepší.

 • Žijeme se svými alibi v časech a místech, kde se právě nacházejí naši hrdinové, do nichž se tak rádi vžíváme, s nimiž můžeme milovat, trpět a vítězit, hrdinové z filmů a ze sportu, z knih a časopisů.


 • Lidé si odvykli se rozhodovat samostatně.

  Žijeme v době velkých frází a velkých slibů. Ty sliby jsou příjemné, protože podporují naši pohodlnost. Snímají z nás nutnost myšlení a disciplíny v jednání. Můžeme si s klidem říci: "Ale co, o to se nemusím starat, to vyřídí moje pojišťovna." Nebo: "Tohle nemusím rozhodnout sám, někdo mi už poradí, co mám dělat."
  Jestliže nevěříte, že tomu tak je, rozhlédněte se kolem.Většina lidí se jako tonoucí drží toho, co pro něj dělají jiní - strana, vláda, stát, pojišťovna, firma. Když tihle lidé jedou na dovolenou, cestovní kancelář už za ně předem převezme veškeré přemýšlení a rozhodování. Nechají se jako stádo hnát z přeplněných autobusů k místům, která zase někdo jiný považuje za pozoruhodná, a jsou nuceni jíst to, co je pro pořadatele při hromadné přípravě nejvýnosnější.
  Nezdá se vám, že tato závislost, jíž se tolik lidí s plným souhlasem poddává, je skutečně nebezpečnou epidemií dnešní doby?


  Na závěr klade důraz na vlastní zkušenosti.

  Nedělejte proto nic, co je v knize doporučeno, pokud budete mít pocit, že to není správné pro vás osobně, a snažte se o získání vlastních zkušeností. Přijměte riziko, že se budete dopouštět chyb. Z těch se naučíte víc, než kdybyste nekriticky napodobovali vše, o čem se tvrdí, že je to jedině pravé a správné.

  2.6.2006