František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Friedrich Nietzsche
Ecce homo : jak se stát, čím kdo jsme

Nakladatelství J.W. Hill, 2001
ISBN 80-86427-13-7 (brož.)

Kniha ani zdaleka není tak zábavná, jak by napovídaly názvy kapitol: "Proč jsem tak moudrý", "Proč jsem tak chytrý", "Proč píši tak dobré knihy".
Friedricha Nietzscheho jsem nikdy nečetl (obávám se, že asi ani číst nebudu), ale podle této knihy soudím, že byl blázen.

"Pohlédnu-li jen do svého Zarathustry, chodím půl hodiny po pokoji sem a tam, nejsa s to, abych ovládl nesnesitelné křečovité vzlykání."

Musím uznat, že přílišnou skromností opravdu netrpěl.

"Teprve já jsem objevil umění velikého rytmu, veliký styl periodiky k vyjádření nesmírného vlnění sublimní, nadlidské vášně; dithyrambem, jako je poslední z třetího Zarathustry, nadepsaný "Sedmero pečetí", vzlétl jsem tisíc mil nad to, co se dosud zvalo poesií."

Knihu jsem dočetl na str. 63, kdy jsem přestal doufat, že se něco zajímavého dozvím.
3.6.2006