František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Markéta Dočekalová
Tvůrčí psaní pro každého : jak psát pro noviny a časopisy, jak vymyslet dobrý příběh, praktická cvičení

Nakladatelství Grada, 2006
ISBN 80-247-1602-X (brož.)

Knížka tvůrčí psaní z Vás spisovatele neudělá, ale seznámí vás se základy spisovatelského řemesla.
Autorka také popisuje jednotlivé literární útvary jako sloupek, fejeton, esej, reportáž, rozhovor atd. Dle mého názoru, tuto znalost uplatníte až v profesionální kariéře, protože dokud píšete sobě pro radost, tak je celkem jedno jestli výsledek je po formální stránce fejeton nebo povídka.
Tato knížka změnila můj způsob čtení.
Když byl můj syn malý a nemohl se bránit, vláčel jsem ho po galeriích, abych sebe potěšil a jeho poučil. Měl zajímavý přístup. Nejdříve prohlédl obraz z dálky a rozhodl co na něm je. Velmi často se to lišilo od popisky u obrazu. Následně začal zkoumat malbu z blízka a požadoval vysvětlení techniky, kterou je namalována.
Něco podobného aplikuji na knihy, které čtu. Nejdříve se nechám unést dějem a potom bádám jak to spisovatel dělá.
A nakonec citát:

„Jenom dvě bytosti mají moc určit, kdy se co komu stane, kdy se kdo narodí a kdy kdo zemře – Bůh a spisovatel“

2.11.2006