František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Otmar Chadim
Jak se stát (ne)snesitelným : a tím snadno dosáhnout: že před námi ostatní budou prchat nebo že se s námi budou přátelit, že nás budou pomlouvat nebo chválit (to vše přesně podle našeho přání)

Nakl. údaje: Levné knihy KMa, 2005
ISBN 80-7309-268-9

Autor v úvodu píše, že nestačí znát etiketu:
"V tomto případě je slovem "etiketa" míněno něco jiného, než bývá nalepeno na flašce rumu."

"Mnoho lidí se stalo krajně nesnesitelnými, protože zasypávali ostatní vtipy při tak truchlivé události, jakou je svatba."

Autor se snaží být vtipný, ale kniha působí jako nudná parodie na vědecké pojednání.

"Naprosto nevhodný je projev jakékoliv laskavosti vůči starším šedesáti let.
Vidí v ní totiž důkaz své nemohoucnosti, stařecké involuce, senility apod. (Proto jen naprostý hulvát pouští staré lidi sednout v tramvaji.)

"Snáze nám je odpuštěno, když někoho připravíme o ženu, než když ho připravíme o 15 minut, během nichž může vydělat milion dolarů."


Pokud se v knize vyskytnou přínosné myšlenky, snadno zaniknou v pseudovědeckém rozpitvávání a citátech vymyšlených odborníků.

"Běžná drsnost vlastní manželky, nemá s drsňáctvím nic společného. (Je dána prostou skutečností, že dotyčná je naší manželkou.)"

"Ženy ve věku od 16 do 24 let, chorobně přesvědčené o své kráse a ženské mimořádnosti. I když Taylorovu větu o genitáliích bereme jako nadsázku, narcistní dívky se vyznačují tím, že musí být středem pozornosti, pokládají za samozřejmé, že budou obdivovány, že ostatní dívky vedle nich jsou jen vzduch. Obvykle se také domnívají, že jejich půvaby jsou naprosto postačující kvalifikací pro vše, počínaje přijetím na vysokou školu a místem top manažerky.
Tento druh narcismu je velmi častý. Zcela plánovitě jej podporují různé časopisy pro ženy, přehlídky královen krásy, vizážisté, modeling apod.
(Skutečným cílem všeho působení tímto směrem je ale narcistky dohnat ke krajnostem a tím dokonale zesměšnit. Ženské časopisy, módu, atd. ve skutečnosti ovládají muži silně misogynského, tedy protiženského, ženám nepřátelského zaměření.)"

"Citlivost k urážení mezi manželi nebo ve vztahu, který je manželství postaven naroveň či se tomu blíží, je podle výzkumů psychologů z manželských poraden vyšší u žen než u mužů, což vysvětluje např. PhDr. Jiří Konopásek tím, že muž, když jse do hospody, na ženiny urážky zapomene, kdežto žena si urážejícího muže ztotožní s postavami darebáků v mexických telenovelách."

18.6.2007