František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jaromír Skřivánek
Ve stínu Buddhova stromu : posvátná poutní místa Šrí Lanky

Nakladatelství Knižní klub, 2004
ISBN 80-242-1158-0 (váz.)

Malíř Jaromír Skřivánek putuje po Šrí Lance (Cejlonu), kreslí, vypráví starobylé pověsti o lidech, zvířatech, démonech a bozích, a popisuje obřady, které viděl.
Líčí úžasné poklady zlata, drahých kamenů a šperků v chrámu Buddhova zubu. (Dle mého názoru je shromažďování zlata v přímém rozporu s učením Buddhy.)

Buddhovo první kázání je zvláště významné tím, o čem nemluví, ani se tím nezabývá. Nemluví o stvoření světa, ani o pádu člověka a jeho hříchu. Nemluví o účinnosti modliteb a oběti, kterou člověk dosáhne boží milosti, aby překonal hřích a utrpení. Není zde nic, co by připomínalo Boha. Buddha se neprohlašuje za Spasitele, který by na sebe bral všechny hříchy světa a lidské utrpení.
Naopak, Buddha se prohlašuje za učitele a průvodce na cestě, který ukazuje druhým samostatnost, nikoliv jako boží milost a dar, ale vítězství lidské vůle a intelektu. Člověk by měl pracovat na svém spasení vlastní prací a nikdo nemůže za něho udělat to, co pro sebe může udělat jenom on sám. Budhovo učení klade největší důraz na vlastní úsilí, na přemáhání sebe.

Buddha to zdůraznil svými výroky:
Nevěř v něco jen proto, že to řekl zdánlivě moudrý člověk!
Nevěř v něco jen proto, že tomu všichni věří!
Nevěř v něco jen proto, že je to napsáno ve starých knihách!
Nevěř v něco jen proto, že se říká, že je to božského původu!
Věř pouze tomu jedinému, co ty sám posoudíš, že je to opravdové!

23.11.2006