František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Osho
Oranžová kniha : meditační techniky

Nakl. údaje: Praha : Pragma, c1991
ISBN 80-85213-13-3 (brož.)

"Ze všeho nejdříve je třeba se zasmát, protože tím se naladíte na celý den. Jestli se probudíte se smíchem, brzy pocítíte, jak absurdní je život. Nic není vážné: vaše zklamání je směšné, i vaše utrpení je směšné, dokonce i vy jste směšní."

"Mysl je velice vážná a meditace je bez jakékoli vážnosti. Když to říkám, asi vás to mate, protože lidé hovoří o meditaci velice vážně. Ale meditace není nic vážného. Je jako hra-nevážná. Není to práce; spíš je to hra. Hra není činnost"

Většinu způsobů meditace jsem nezkoušel a ani asi zkoušet nebudu, ale v knize je několik nápadů inspirujících k vyzkoušení.

"To jsou vlastnosti meditace. Skutečně meditativní člověk je hravý; život je pro něj legrace, život je hra. Má z této hry obrovskou radost, není vážný, je uvolněný."

"Meditace je potřebná jen proto, že jste se nerozhodli být šťastní. Kdybyste se rozhodli být šťastní, nebylo by třeba žádné meditace. Meditace je lék. Jste-li nemocní, potřebujete lék. Buddhové nepotřebují meditaci. Jestliže jste se jednou vybrali štěstí, jestliže jste se jednou rozhodli, že budete štastní, nepotřebujete žádnou meditaci. Tehdy začíná meditace fungovat sama. Meditace je funkcí štěstí. Meditace následuje šťastného člověka jako jeho stín. Kamkoli jde , cokoli dělá, je v meditaci. Jaký účel má meditace? Co tím získáte? Jaký účel má tanec? ... Žádný. Tanec nemůžete jíst, nemůžete pít, tanec vás před ničím nechrání. Zdá se, že je k nepotřebě. Vše, co je krásné a opravdové, je k nepotřebě."

"Meditace je způsob, jak osvobodit vaši inteligenci. Čím více jste meditativní, tím více budete inteligentní. Ale pozor, pod inteligencí nemyslím intelektuálnost. Intelektuálnost je druh hlouposti."

"Meditace je pochopení, že touhy nikam nevedou"

Některé výroky je nutno číst v kontextu, jinak jsou zdánlivě nepochopitelné

"Vy jste vaše vlastní zkáza, vy jste překážka, Meditace je tehdy, když není nikdo, kdo medituje!"

"Vaše modlitby nikdo neposlouchá. Vaše modlitba je monolog, modlíte se k práznému nebi. Za Vaše modlitby vás nikdo neodmění - pamatujte si to. Jestliže skutečně chápete, co je to modlitba, modlitba sama je odměnou. Nikdo jiný vás neodměňuje; odměna není v budoucnu, na onom světě. Ale modlitba je tak krásná věc, kdo by se staral o budoucnost a dělal si starosti s odměnou? Myšlenka na odměnu je chtivost. Modlitba sama o sobě je obřad, přináší takovou radost a extazi, že člověk se modlí jen kvůli tomu. Člověk se nemodlí ze strachu a z chtivosti. Člověk se modlí pro radost. Nestará se o to, jestli je nějaký Bůh nebo není. Máte-li radost z tance, neptáte se, jestli je nějaký Bůh nebo není. Máte-li radost z tance, prostě tančíte. Jestli se na váš tanec někdo dívá z nebe nebo ne vás nezajímá. Nestaráte se o to, jestli vás hvězdy, Slunce a Měsíc odmění za váš tanec. Tanec je sám sobě odměnou. Zpíváte-li rádi, tak zpíváte; nezajímá vás, jestli někdo poslouchá nebo ne. Taková je modlitba. Je to tanec, je to píseň, je to hudba, je to láska. Máte to rádi, a proto to uděláte. Modlitba je prostředek i cíl. Cíl a prostředek nejsou oddělené - jen tehdy poznáte, co to je modlitba."

16.12.2006