František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Valerie Jean Solanas
Scum manifesto, čili, Šlem manifest

Nakl. údaje: Olomouc : Votobia, 1998
ISBN 80-7220-046-1 (brož.)

Manifest feminismu autorka napsala v r. 1967, ale podle mne nic neztratil na aktuálnosti. Ženám, které koketují s feminizmem, doporučuji tuto útlou knížečku přečíst, aby viděly do čeho jdou. Mužům ji doporučuji, aby se mohli začít bát nebo spíše smát (podle povahy).
Malá ukázka z úvodu:

"Život v této společnosti je přinejlepším příšerně nudný a žádná z jeho stránek se nijak podstatně nevztahuje k ženám, takže je na občansky probuzených, odpovědných a odvážných ženách, aby vzaly věc do rukou, svrhly vládu, zrušily finanční systém, zavedly úplnou automatizaci a zlikvidovaly mužské pohlaví.
Nyní je již technicky možné se reprodukovat bez účasti muže a přivádět na svět jen ženy. Musíme s tím začít okamžitě, protože udržování mužských jedinců už nemá ani onen pochybný účel reprodukce. Muž je biologická chyba: mužský chromozom (xy) není nic než nekompletní ženský chromozom (xx), má totiž neúplnou řadu genů. Jinými slovy, muž je nedokonalou ženou, kráčejícím potratem, potraceným už na genetické úrovni. Být mužem znamená být citově omezený zmetek; být mužem je tělesná vada a muži jsou citoví mrzáci."

Autorka spoléhá na "automatizaci":

"Úplná automatizace společnosti může být završena velmi brzy a snadno, v okamžiku, kdy si to veřejnost bude přát. Podrobné plány již existují a realizace bude trvat jen několik týdnů, zúčastní se jí miliony lidí. Třebaže už nebudou placeni, přece každý s radostí přiloží ruku k dílu, aby pomohl budovat automatizovanou společnost; bude to znamení začátku fantastického nového věku, a to dodá celé věci slavnostní ráz. Zrušení peněz a dovršení úplné automatizace jsou základem všech dalších reforem SCUMu; bez těchto dvou žádné další změny nastat nemohou; s nimi však všechny další proběhnou velmi rychle. Vláda automaticky padne."

Připomnělo mi to Leninovo heslo "Komunismus = elektrifikace + vláda sovětů".
22.12.2006