František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Maria Bellonci
Lucrezia Borgia : Její život a její doba

Nakl. údaje: Praha : Odeon, 1969
ISBN

Když 26. července 1492 umřel papež Innocenc VIII., u jeho lůžka stály některé z jeho početných dětí.
V Římě se schylovalo k boji mezi kardinály o papežský stolec.
Papežem se stal Španěl Rodrigo Borgia jako Alexandr VI.
Téhož roku zemřel nejstarší syn Rodriga Borgii Pedro Luis. Zemřela i dcera Jeronýma. Zůstala mu jen dcera Isabella a čtyři děti, které měl s Vanozzou Caftanei: Cesare, Juan, Lucrezia a Jofré.
Lukrecii je 12 let a je svěřena do výchovy papežovy sestřenky Adriany Mila Orsini.
Tolik na úvod , další zajímavé osudy papežovy dcery Lukrecie, jejích bratrů a otce popisovat nebudu.
Kniha rozhodně stojí za přečtení. Nahlédnete do života vysokých církevních hodnostářů a šlechty v Itálii.
Autorka se přísně drží archivních pramenů, někdy až příliš důkladně.
Maria Bellonci podrobně popisuje různé církevní obřady:

"11. května došlo k církevnímu obřadu svatby Jofréovy. Sanča byla dovedena otcem k oltáři v kapli Castel Nuovo, kde biskup z Graviny četl mši, jež nebyla docela jednoduchá. Jeden z obřadů vypadal tak: biskup po přijímání políbil na ústa jáhna, jáhen pak políbil ženicha a ženich nevěstu. Když mše a požehnání skončeny, odebrala se společnost ke koncertu "jedinečné a naprosto bezvadné hudby" a pak k dlouhé hostině. Nakonec, když se nálada rozproudila a přišel večer, odebral se Jofré, aby vyčkal svou ženu ve svém novém obydlí, které bylo několik kroků od Castel Nuovo; a s ní, když přišla nedlouho nato v průvodu králově a kardinála Borgie, vstoupil do svatební ložnice.
Tam ženy a dívky z ženského dvora Sančina připravily zatím scénář k nočnímu obřadu. Jejich ruce (předpokládejme, že tato část přípravy byla vyhrazena ženám starším!) svlékly nejen Sanču, ale i Jofréa a uložily je spolu na lůžko, odkryvše jim prsa až po pás, jak bylo předepsáno ceremonielem. V tu chvíli vstoupil král a kardinál z Monreale, ženy opustily místnost a obě vysoké osobnosti se podle zvyku té doby bavily tím, že si dobíraly ženicha a nevěstu a obdivovaly, jak "kníže se choval milostně a statečně... že to stálo za to, aby ho i jiní viděli, jako jsem je viděl já" - vyprávěl kardinál Borgia. Nebylo daleko k svítání, když po požehnání nového manželského lože král a legát za velikého deště odešli z domu."

24.12.2006