František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Mulk Rádž Ánand
Nečistý [Untouchable]

Nakl. údaje: Praha : Pavel Prokop : Svoboda, 1949
ISBN

Jeden den v životě příslušníka nejnižší kasty v Indii.
Bakhá je "nedotknutelný" a jeho životním údělem je čistit latríny a zametat ulice. Příslušníci vyšších kast jsou podle hinduistického náboženství pošpiněni jeho dotykem a musí se rituálně očistit.
Bakhá je se svým údělem nespokojen a obdivuje Angličany a jejich životní styl.
Setkává se s misionářem plukovníkem armády spásy Hutchinsonem, ale ten ho kvůli svému náboženskému fanatismu nepřesvědčí, že křesťanství je pro něj lepší.
Do jejich města přijíždí Mahátmá Gándhí, ale Bakhá mu porozuměl jen částečně.
Nakonec Bakhá našel pro sebe řešení a je dost překvapivé.
26.12.2006