František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Oscar Wilde
De profundis : Zápisky ze žaláře v Readingu a čtyři listy

Nakl. údaje: Votobia, 1995
ISBN 80-85619-98-9 (brož.)

Jak již podtitul napovídá, celou knihu napsal Oscar Wilde ve vězení v Readingu, kde si odpykával dvouletý trest "za nemravný život" (ve skutečnosti byl odsouzen za homosexualitu).

»Ježto jsou cesty bohů podivné, a trestají nás za to, co je v nás dobrého a lidského, stejně jako za to, co je špatné a zvrhlé, musím se smířit s tím, že jsme trestáni rovnou měrou za dobré i za zlé. A nepochybuji o tom, že se tak děje zcela právem. Pomáhá to člověku nebo aspoň mělo by mu to pomoci, aby prohlédl obojí a nezakládal si ani na tom, ani na onom.«

Wilde jakoby parafrázoval Buddhův výrok, že život je strast:
» Zdá se mi časem, že je utrpení jediná pravda. Jiné pocity jsou snad zdáním oka nebo klamy žaludku, jež oslní ono, nasytí tento, avšak z utrpení zbudovány jsou světy a bez bolesti nenarodí se dítě ani hvězda. «

Dále Oscar Wilde vysvětluje, že Krista chápe jako umělce. Tvrdí, že Kristus byl umělec a že všechno umění je jím inspirováno. Chystá se napsat dílo "Kristus předchůdce romantického hnutí v životě"

Čtyři listy


Dopisy z vězení:
»Až přečteš můj dopis, nalezneš psychologický výklad pro mé počínání, jež se zdá navenek dokladem absolutní blbosti s příchutí vulgárního slavomamu.«
Nenalezl jsem.
11.3.2006