František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Maurice Maeterlinck
Smrt

Nakladatelství Votobia, 1995
ISBN 80-85885-94-8 (brož.)

V první části knihy Maurice Maeterlinck dokazuje, že ego vlastně neexistuje a tudíž není důvod se bát smrti.

“Kdo z nás, kdyby usínal dnes večer s vědecky prokázanou jistotou, že se probudí za sto let takový, jaký jest dnes, a ve svém neporušeném těle, třebas s podmínkou, že pozbude všeliké vzpomínky na život dřívější (nebyly by vzpomínky ty zbytečny?), kdo z nás nepřijal by tento stoletý spánek se stejnou důvěrou jako sladký a krátký spánek každodenní? A přece nelišil by se spánek ten od opravdové smrti než leda oním probuzením po sto letech, probuzením, jež je stejně lhostejno tomu, jenž usnul, jako nebožtíku lhostejno by bylo narození nějakého pohrobka.“

V další části se podrobně zabývá spiritistickými pokusy z vědeckého pohledu, aby je nakonec stejně zavrhl. Podle mne by bylo možno celou tuto část vynechat.
Nakonec se snaží zhodnotit jaké možnosti přicházejí v úvahu po smrti.
Knihu stojí za to si přečíst protože obsahuje množství zajímavých myšlenek a hlavně přináší pohled na smrt z jiné strany než jsme dosud byli zvyklí.
18.6.2006