František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Milton Friedman
Kapitalismus a svoboda [Capitalism and Freedom]

Nakl. údaje: Praha : Liberální institut, 1994
ISBN 80-85787-33-4 (váz.)

V předmluvě pro Československo z r. 1991 Milton Friedman píše, že v USA vlády přímo utrácejí 45% národního důchodu a USA jsou tedy na poloviční cestě k socialismu. Varuje nás před touto cestou.
Dnes (r. 2012), když tuto knihu čtu, tak nevím jak daleko za těch dvacet let pokročily USA, ale v České republice vláda utrácí 35% HDP. Odpisy jsou 17%, takže vláda utrácí skoro polovinu čistého národního důchodu (viz den daňové svobody) a ještě si musí půjčovat.

FED vznikl vlastně omylem.
Změna měnového uspořádání zavedená zákonem o Federálním rezervním systému se ukázala v praxi jako mnohem drastičtější, než bylo autory a jejich zastánci původně zamýšleno. V době, kdy byl zákon přijat, převažoval po celém světě zlatý standard - nikoliv plně automatický zlatý standard, ale rozhodně bližší ideálu než jakákoliv jiný systém, který jsme od té doby zažili. Považovalo se za samozřejmé, že bude existovat i nadále a že tudíš velice úzce omezí pravomoci Federálního rezervního systému. Jakmile však byl zákon přijat, vypukla první světová válka. V širokém měřítku došlo k opouštění zlatého standardu. Na konci války nepředstavoval již Federální rezervní systém drobný přívěšek zlatého standardu, který měl zabezpečovat směnitelnost různých forwm peněz a vykonávat regulační a dohlížecí činnost nad bankami, ale stal se mocným úřadem s volností rozhodování, schopným určovat množství peněz ve Spojených státech a ovlivňovat nezinárodní finanční podmínky na celém světe.
11.8.2012
Autor recenze: František Pašingr