František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Murray Rothbard
Vzdělání a trh

Nakl. údaje: Praha : Liberální institut, 2003
ISBN 80-86389-31-6

Josef Šíma
Státní školství jako plánovaný chaos
Petr Matějů
Trh a vzdělání nemusejí jít proti sobě.
Murray Rothbard
Veřejné školství: dělání "vzdělání"
Radim Valenčík
Jak si nejlépe koupit vzdělání - princip přenesené ceny.
James Tooley
Vzdělání bez státu: Historie a současnost
Murray Rothbard
Státní vzdělávání v Evropě
19.1.2012
Autor recenze: František Pašingr

_