František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

John McCain, Mark Salter
Proč je důležitá odvaha

Nakl. údaje: Praha : Mladá fronta, 2008
ISBN 978-80-204-1883-8 (váz.)

Úvahy o odvaze a jejích zdrojích v různých životnch situacích...

Odvaha je tím, co Winston Churchill nazval "První z dobrých lidských vlastností... protože je zárukou těch ostatních" ...
Kvalitní přesvědčení musí musí být spojena s odvahou prosazovat je nejen, když si totéž myslí každý, ale také tehdy, když proti sobě máme hrozivou opozici. Bez toho jsou povrchní, nanicovatá a ničím nepřispívají k tomu, jak si vážíme sami sebe, nebo jak si lidíé kolem nás váží toho, co hlásáme. Můžeme obdivovat čestnost a štítit se zkaženosti, ale bez odvahy jsme na prodej.
5.10.2011
Autor recenze: František Pašingr

_