František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Arthur Schopenhauer
Spisovatelům a čtenářům

Nakl. údaje: Votobia, 1995
ISBN 80-85885-66-2 (brož.)

Celá knížka je o tom, že lidé čtou módní plytké knihy a díla velkých myslitelů opomíjejí.

"Honorář a zákaz přetisku jsou vlasně zkázou literatury. Hodnotnou věc napíše jen ten, kdo píše výlučně pro věc. Jaký by to byl nesmírný zisk, kdybychom měli měli ve všech oborech písemnictví jen málo knih, ale zato výborných. K tomu však nikdy nedojde, dokud se bude psát pro honorář. Na penězích jako by spočívala kletba: každý spisovatel se pokazí jakmile začne psát na výdělek. Nejznamenitější díla velkých lidí pocházejí z dob, kdy ještě musili psát zadarmo nebo za velmi nepatrný honorář. I v tom se osvědčuje španělské přísloví: Čest nenajdeš v pytlíku s penězi. - Všechna bída dnešní literatury má kořeny v tom, že se píší knihy, aby vydělávaly peníze. Každý kdo potřebuje peníze, si sedne a napíše knihu a veřejnost je tak hloupá, že ji kupuje. Vedlejším následkem toho je zkáze jazyka."

Obviňuje literární časopisy, že jsou neobjektivní.

"Nesvědomitému kaňkářství naší doby a tím i stále výše stoupající záplavě neužitečných a špatných knih měly být hrází literární časopisy, aby soudíce neúplatně, spravedlivě a přísně každý výplod nepovolaného spisovatele, každé škrábání, jímž chce prázdná hlava dopomoci prázdnému měšci, bezohledně bičovaly devět desetin všech knih a podle své povinnosti pracovaly proti šimrání k psaní, místo aby je podporovaly tím, že jsou v hanebné snášenlivosti ve svazku s autorem a nakladatelem, aby olupovali čtenářstvo o čas a peníze."

Nakonec si stěžuje, že není dost čtenářů, kteří by ho chápali.

" ... může se velmi často přihodit tomu, kdo takové dílo posílá do světa, to, co se stane onomu ohňostrůjci, který svůj dlouho a namáhavě připravený výrobek konečně zapálil s nadšením a potom zjistí, že přišel s ním na nepravé místo, že všichni diváci byli chovanci slepeckého ústavu. A přece je vždycky na tom lépe, než kdyby měl publikum ze samých ohňostrůjců, poněvadž v tomto případě, bylo-li by jeho dílo výjimečné, mohlo by jej stát krk."
14.4.2006