František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Jiří Urban
Urny patřej na hřbitov : (a ne někam na kredenc...)

Nakl. údaje: Praha : Olympia, 2011
ISBN 978-80-7376-279-7 (brož.)

Kniha mne obvykle zaujme, když se mohu s některou z postav (třeba i vedlejší) ztotožnit a vžít se tak do příběhu. Nevadí když se příběh odehrává v jiné době nebo v jiném prostředí. Jen tam musí být postava, se kterou mám natolik podobný způsob myšlení, že se vidím na jejím místě. Mohu tak prožívat daný příběh, protože postava udělá přibližně to, co bych udělal i já na jejím místě.
Příběh této knihy se odehrává pravděpodobně v současnosti a v prostředí, které bych měl znát. Přesto nedovedu odhadnout myšlenkové pochody jednotlivých postav ani pohnutky jejich jednání.
Musel jsem se smířit s postavením nezúčastněného pozorovatele, ale i tak mne kniha zaujala. Možná exotikou postav, které žijí v mém světě a které bych mohl i potkat, a přitom mají tak odlišné myšlení a životní priority.
3.6.2011
Autor recenze: František Pašingr

_