František Pašingr
alias Fanýs
od dalších autorů

Titulní strana HINT

Renata a Jaroslav Malinovi
Zasáhli mimozemšťané a katastrofy do vývoje lidstva?

Nakl. údaje: Ostrava : Profil, 1988
ISBN (váz.)

Autoři vybrali několik tvrzení stoupenců zásahu z vesmíru do vývoje lidstva a vyvracejí je.
Např. Dānikenovu tezi o genové manipulaci hominidů vyvrací tvrzením, že člověk je příliš složitý, aby šel klonovat. To co vědci neuměli před 30 lety, autoři považují za důkaz, že to nemohli umět mimozemšťané.
Svědectví, která nedokáží vyvrátit přičítají drogám a halucinacím.

V jednom z tibetských textů totiž stojí, že "asi sto let po Buddhově nirváně (tj. ve 4. století př. n. l.) se objevila ta ohavnost, která se nazývá tabák".
Je udivující, jak dlouhou historii má problém boje s kouřením. Důležitější je však poznatek, že starověcí geografové měli mnohem obsáhlejší a hlubší znalosti, než jsme si dosud mysleli.

25.12.2010
Autor recenze: František Pašingr

_